English
Arabic
Persian
پاور ژل میکروسیلیس Z1

پاور ژل میکروسیلیس Z1

پاورژل میکروسیلیسZ1 افزودنی روان کننده و آببند کننده ی اصالح شده ی پیشرفته بر پایه پلـی کربوکسیالت،پودر میکروسیلیس و سایر مواد معدنی و افزودنی به عنوان یک سوپرپوزوالن در ساخت بتن های توانمند و نفوذ ناپذیر مورد استفاده قرار میگیرد.الزم بذکر می باشد این محصول با خاصیت روان کنندگی و آبـبندی در بتن ازطریق کاهش مصرف آب اختالط بتن و همچنین استفاده از میکرو ذرات اصالح شده موجـب افزایش مقاومت فشاری کوتاه مدت و بلند مدت ، افزایش مقامت خمشی و افزایش خاصیت نفوذناپذیری در بتن میگردد. به همین جهت گروه زرلوشیمی محصول سوپر ژل میکروسیلیس خود را همواره بعنوان یک محصول مطمئن به مصرف کنندگان توصیه میکند.​​​​​​​

بسته بندی:سطل 25 k

حالت : Gel (رنگ خاکستری)

یون کلر: ندارد 

1.05gr/ml :وزن مخصوص

قابلیت انحلال در آب و غیر قابل اشتعال

خواص و اثرات محصول

کاهش عیار سیمان 
افزایش مقاومت فشاری و سایشی
افزایش اسالمپ بتن بدون جداشدگی و آب انداختگی
کاهش نفوذپذیری
کاهش خزش و انقباض

روش مصرف

پاور ژل میکروسیلیس را به دو طریق می توان به بتن افزود :
این محصول را با کل و یا بخشی از آب اختلاط بتن ترکیب نموده و سپس به مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید.
پاور ژل میکروسیلیس  را می توان بعد از افزودن کلیه اجزای سازنده مخلوط بتنی افزود .
نکته : توجه شود که به ازای هر متر مکعب بتن باید حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد.
نکته : مصرف بیش از حد مجاز این ماده می تواند زودگیر شدن بتن را بیش از حد مجاز بالا ببرد و در خواص نهایی بتن ایجاد ضعف نماید.

میزان مصرف


میزان مصرف پاور ژل میکروسیلیس با انجام مطالعات دقیق آزمایشگاهی مشخص می شود ولی به طور معمول میزان استفاده از پاور ژل میکروسیلیس، 5 تا 8 درصد وزن سیمان مصرفی است . توجه نمایید که برای حصول مقاومت فشاری بالا و دستیابی به بتنی توانمند، باید قبل از افزودن این ماده 20 تا 25 درصد از آب طرح اختلاط را کاهش داد .می توان به اندازه افزودن ماده افزودنی پاورژل میکروسیلیس زودگیر، از سیمان مصرفی مخلوط بتنی کاهش داد . مصرف بیش از حد مجاز این ماده می تواند زمان گیرش را بیش از حد نرمال بالا برده و ضعف هایی را در بتن سخت شده ایجاد نماید .​​​​​​​