English
Arabic
Persian

واتراستاپ تخت

​در بسیاری از پروژه ها، استفاده از واتراستاپ به دلیل ایجاد ایمنی از ورود آب و نم از خارج سازه به داخل سازه می باشد. در اینگونه سازه ها مانند استخر یا مخازن تصفیه آب، داخل سازه بتنی آب یا مایعات وجود ندارد و معمولاََ محل نگهداری و انبارش محصولای مانند آرد و گندم هستند، که در صورت مواجهه با نم و رطوبت محصولات دچار خرابی و فساد خواهند شد. برای درزهای انقطاع بتن این سازه ها که به درزهای اجرایی موسوم است، استفاده از واتر استاپهای نوع تخت گزینه مناسبی است و بدلیل عدم وجود انقباض و انبساط سازه ای، عملکرد مناسبی در مهار نم و رطوبت نفوذی از درزها، در حالت فشار منفی خواهند داشت. واتراستاپ دیواری تخت بصورت دو طرف آجدار تولید می شود و در طرفین، دارای لبه های پهن تری است، که گیره واتراستاپ به آن وصل می شود. واتراستاپ دیواری تخت عموماََ در درزهای اجرایی و قطع بتن ریزی، مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به فرم هندسی و آجهای در نظر گرفته شده، مانع از نفوذ آب و مایعات از درزهای اجرایی و قطع بتن ریزی خواهد شد. واتراستاپ دیواری تخت عموماََ در عرضهای 15-17-20-22-30-32-40 سانتیمتر و ضخامتهای 2 تا 6 میلیمتر تولید می شود. به طور کلی در سازه هایی که انقباض و انبساط وجود ندارد، استفاده از واتراستاپ دیواری تخت گزینه مناسبی است. چنانچه مدنظر کارفرما باشد، امکان پانچ لبه های واتراستاپ بصورت طول جهت نصب و تثبیت نوار آب بندی واتراستاپ به سازه میلگردی توسط سیستم مفتول وجود دارد. امکان تولید واتراستاپ دیواری تخت در Elangation مختلف با توجه به نوع سازه وجود دارد.

واتراستاپ تخت کفی

امکان اجرای کف سازه های بتنی وسیع بصورت یکپارچه و بتن ریزی گسترده وجود ندارد و بالطبع در صورت بتن ریزی یکپارچه ، ضعف سازه ای برای بتن به وجود خواهد آمد . معمولا بتن ریزی سطوح گسترده را در مقاطع کوچکتر ، قالب بندی نموده و اجرا می کنند . این روش اجرا موجب ایجاد درزهای اجرایی در سازه بتنی می شود ، که در مورد سازه هایی که در مجاورت آب و مایعات و بخصوص فشارهای منفی آب هستند ، ضعف عمده ای محسوب شده و موجب نفوذ مایعات از بیرون به داخل سازه ، در مدت زمان بهره برداری خواهد شد . بدین منظور واتراستاپهای ویژه ایطراحی و تولید شده اند که مخصوص استفاده در درزهای اجرایی کف سازه های بتنی می باشد . در کف های بتنی با درز اجرایی ، واتراستاپ نوع کفی تخت یا واتراستاپ کف خواب مورد استفاده قرار می گیرد. واتراستاپ کفی تخت بصورت یک طرف آجدار و یک طرف صاف تولید می شود ، که نسبت به واتراستاپ های نوع دیواری ، دارای آجهای پهن تر و بلندتری می باشد. واتراستاپهای کفی تخت دارای آجهای اصلی با ارتفاع بلندی هستند ،که با توجه به عرض واتراستاپ تعداد  آجها متغیر است. علاوه بر آنها در فاصله میان آجها ، شیارهایی نیز وجود دارد که مانع عبور و گسترش آب از فضای اتصال بین واتراستاپ و بتن خواهد شد و واتراستاپ کفی تخت ، عموما برای آب بندی درزهای اجرایی کف مورد استفاده قرار می گیرد و لبه صاف آن در کف سازه قرار گرفته و آجها رو به بالا قرار می گیرد. واتراستاپ کفی تخت عموماََ در پهنای 24 و 30 سانتیمتر و ضخامت 3 الی 4 میلیمتر تولید می شود. با توجه به نوع سازه و فارهای وارده، امکان تولید واتراستاپ کفی تخت در Elangation  مختلف وجود دارد. به این واتراستاپ در اصطلاح واتراستاپ کف خواب نیز گفته می شود.
 

واتراستاپ حفره دار

بسیاری از سازه های بتنی، بخصوص سازه های آبی که در معرض فشارهای هیدواستاتیکی آب و مایعات هستند، دچار انقباض و انبساط سازه ای هستند. این انقباض و انبساط می تواند در اثر فشارهای هیدرواستاتیکی مایعات و یا افزایش و کاهش دمای مایعات داخل سازه و یا عوامل دیگر باشد. در این نوع سازه ها برای نقاط قطع پذیری، نیاز به نوعی واتراستاپ است که در برابر تنشهای وارده مقاومت کافی داشته باشد. واتراستاپهای نوع حفره دار به خوبی جوابگوی این نیاز آب بندی می باشند. واتراستاپ دیواری حفره دار بصورت دو طرف آجدار تولید می شود و دارای لبه های پهن تری است تا گیره واتراستاپ به آن وشل شود. نوار آب بندی واتراستاپ دارای آجهایی بصورت طولی می باشد، که پس از قرارگیری در بتن مانعی برای حرکت آب، از طریق سطح تماس بین واتراستاپ و بتن خواهند شد. دذ مرکز قسمت عرضی واتراستاپ دیواری حفره دار، یک سوراخ(حفره) وجود دارد که در طول واتراستاپ گسترش داده شده است و وظیفه مهار تنشهای سازه ای را در اثر انقباض و انبساط برعهده دارد. واتراستاپ دیواری حفره دار عموماََ برای درزهای انقباضی و دی.اری حفره دار در عرضهای 15-17-20-22-30-32-40 سانتیمتر و ضخامتهای 2 تا 6 میلیمتر تولید می شوند. با توجه به نیاز کارفرما می توان له های واتراستاپ را در راستای طولی یصورت پانچدار تولید نمود، تا امکان نصب و تثبیت واتراستاپ به سازه فولادی توسط سیم مفتول وجود داشته باشد.امکان تولید واتراستاپ دیواری حفره دار در Elangation مختلف با توجه به نوع پروژه وجود دارد.

واتراستاپ حفره دار کفی

جهت بتن ریزی سازه های آبی وسیع، امکان بتن ریزی یکپارچه کف، بدون در نظر گرفتن درز انبساطی، وجود ندارد. در صورت بتن ریزی کف های وسیع بدون در نظر گرفتن درز، احتمال ترک خوردگی و ایجاد درز در اثر نیروهای وارده در زمان اجرا و گیرش بتن و حتی در زمان بهره برداری وجود دارد. بدین منظور می بایست بتن کف در ابعاد کوچکتر به طور مثال 3*1 یا 2*1 و یا ابعاد دیگر قالب بندی شده و بتن ریزی شود. در نتیجه ی این بتن ریزی، درزهای اجرایی و انبساطی به وجود خواهد آمد که بهترین راه را برای خروج آب و مایعات به بیرون و یا نفوذ آب و رطوبت از بیرون سازه به داخل هستند. بدین منظور واتراستاپ ویژه ای با عنوان واتراستاپ حفره دار کفی طراحی و تولید شده است که مخصوص استفاده در درزهای اجرایی کف می باشد. واتراستاپ کفی حفره دار، به صورت یک طرف آجدار و یک طرف صاف تولید می شود، که نسبت به نوع واتراستاپ های دیواری دارای آجهای پهن تر و بلندتر می باشد.  واتراستاپ کفی حفره دار دارای چند آج با ارتفاع بلند است که از نظر ضخامت نیز به اندازه ای ضخیم در نظر گرفه شده اند که در اثر بتن ریزی خم نشوند و حالت ظاهری خود را از دست ندهند. علاوه بر آن آجهای کوچکی به صورت شیار در طول واتراستاپ گسترده شده است، که مجموع این آج ها مانع نفوذ آب از فضای اتصال بین واتراستاپ و بتن خواهند شد و در واقع نقش یک سد آب بند را ایفا می کنند. واتراستاپ کفی حفره دار، دارای یک حفره یا سوراخ در مرکز قسمت عرضی خود می باشد که در طول واتراستاپ بسط داده شده است، تا در اثر تنش های انقباضی و انبساطی سازه مقاومت بیشتری داشته باشد و پاره نشود. واتراستاپ کفی حفره دار عموماََ برای آب بندی درزهای انبساطی کف مورد استفاده قرار می گیرد. واتراستاپ کفی حفره دار عموماََ در عرضهای 24 و 30 سانتیمتر و ضخامت 4 تا 6 میلیمتر تولید می شود. با توجه به نوع سازه و فشارهای هیدرواستاتیکی وارده، امکان تولید واتراستاپ کفی حفره دار در Elangation مختلف وجود دارد. به این واتراستاپ در اصطلاح واتراستاپ کف خواب نیز گفته می شود.

سبد خرید