English
Arabic
Persian
​ضد یخ بتن AC500

​زودگیر کننده بتن Ac1000
ضد یخ استاندارد بتن

به طور کلی مقاومت بتن تازه در برابر سرما و یخ زدگی حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش می یابد؛ بنابراین پیوند بین آرماتور و بتن در این شرایط به سختی اتفاق می افتد. برای اینکه از یخ زدگی بتن تازه جلوگیری شود، معمولا از دو روش استفاده می کنند؛ مانند؛ ایجاد دمای مناسب برای بتن ریزی و اضافه کردن مواد افزودنی شیمیایی به بتن مثل زودگیر کننده بتن.​​​​​​​
استفاده از افزودنی بتن باعث می شود بتن مورد نظر در برابر عوامل محیطی از جمله، سرما، گرما و … عملکرد بهتری را نشان دهد. با توجه به نتایج محدود و نسبتاً بحث برانگیز در ادبیات، در حال حاضر هیچ توصیه ای برای استفاده از بتن معمولی در موقعیت هایی مانند سرمای زیر صفر درجه وجود نداشته و توصیه نمی شود. متخصصین در این حوزه پیشنهاد می کنند با توجه به موقعیت و شرایط محیطی و تحت نظارت مهندسین از افزودنی هایی مانند زودگیر کننده بتن برای پیشگیری از آسیب به بتن استفاده شود.

بسته بندی: گالن ۲۰ لیتری

حالت :مایع  (بی رنگ)
غیر قابل اشتعال

چگالی : 
1.5+- 0.05
​​​​​​​​​​​​​​یون کلر کمتر از 0.1

شناسه افزودنی:
ISIRI 2930-1

خواص و اثرات محصول

تشدید حرارت زایی بتن                          
افزایش سرعت هیدراسیون حدود 40 درصد
ممانعت از یخ زدن بتن در شرایط آب و هوای سرد و یخبندان
تسریع زمان گیرش اولیه
ممانعت از خوردگی فولاد به دلیل عدم وجود یون کلر در فرمولاسیون ضد یخ مایع بتن
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
دستیابی به مقاومت های اولیه و نهایی بتن در زمان کوتاهتر​​​​​​​

روش مصرف

میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل ،عمل بتن ریزی آغاز گردد یا بخش کمی از آب اختلاط بتن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد .
توجه مستقیماً روی مصالح خشک بتن ریخته نشود.

بهتر است به میزان مصرف زودگیر بتن ، از آب طرح مخلوط بتن کاسته شود

میزان مصرف

میزان مصرف پیشنهادی 4 الی 5 درصد وزن سیمان مصرفی میباشد.
سبد خرید