English
Arabic
Persian
نام محصولپوشش بتنیسایز میلگرد تعداد در بسته
wheel fix 20208-161000
wheel fix 25258-161000
wheel fix 30308-20500
wheel fix 40408-20400
wheel fix 50508-20300
wheel fix 505010-2815
wheel fix 75758-14100
wheel fix 75 7512-28100
wheel fix 10010012-28100

نحوه استفاده اسپیسر پلاستیکی ویل فیکس
اسپیسر پلاستیکی ویل فیکس عموماً بر روی کمرکش ها (خاموت ها) به صورت عمودی نصب می شوند.
در شرایط خاص سازه ای ممکن است کاور پلاستیکی گرد، روی میلگردهای اصلی نیز جای گذاری شود.
میزان استفاده اسپیسر پلاستیکی ویل فیکس
میزان استفاده از اسپیسرهای پلاستیکی ویل فیکس در دیوار و سطوح عمودی با نیروی وارده نرمال از سوی قالب های بتن :
میزان مصرف 3 عدد در هر متــر مربع برای هـرطرف از سطـوح آرماتور بندی می باشد.
میزان استفاده از اسپیسرهای پلاستیکی ویل فیکس در سطوح عمودی با قالب بندی ویژه و سنگین تر مانند قالب های تونل فرم :
میزان مصرف 4 تا 6 عدد در هر متــر مربع برای هر طرف دیوار می باشد.
میزان استفاده از اسپیسرهای پلاستیکی ویل فیکس در ستون ها:
میزان استفاده در ستون ها تا ابعاد 50*50 حداقل 16 عـدد در هر ستون 3 متری می باشد (در هـر ضلع خاموت 2 عدد نصب شود و در هر ارتفاع 1/5 متر تکرار شود). چنانچه ابعاد ستون از 50 سانت بزرگتر باشد تعداد مصرف اسپیسر پلاستیکی ویل فیکس در یک ستون سه متری ممکن است تا 48 عددافزایش یابد.

​میزان و روش مصرف

تعیین کاور بتنی روی میلگردها در سطوح عمودی ، مانند سایر المان های سازه ای ضروری می باشد . بسیار دیده شده است که در دیوارها یا ستون های بتنی ،بخشی از بتن ریخته شده و میلگرد زنگ زده ، در فاصله کمی با سطح نمایان است. این مشکل به این دلیل است که پوشش بتنی برای میلگرد بصورت یکسان رعایت نشده و در مقاطعی میلگردها به سطح نزدیکتر شده اند و پوشش بتنی استاندارد روی میلگرد را فرا نگرفته است .به دلیل نفوذ عوامل محیطی مخرب به داخل بتن ، خوردگی میلگردها اتفاق افتاده و بر اساس این خوردگی میلگرد انبساط یافته و موجب تخریب مقطع بتنی شده است . برای ایجاد پوشش بتنی دقیق در سطوح عمودی، از اسپیسر های دایره ای شکل که به نامهای اسپیسر ویل فیکس ، اسپیسر خورشیدی یا اسپیسر چرخی شناخته شده است استفاده می شود.

فاصله نگهدار پلاستیکی ویل فیکس به منظوراستفاده در سطوح عمودی مانند دیوار ها ، ستون ها ، مقاطع مدور و . . . در بتن های در جا یا پیش ساخته، به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد . ویل فیکس ها مطابق استاندارد BSI 7973 طراحی و تولید شده اند که بتوانند در مقابل بتن سیال، مانعی ایجاد نکنند . ویل فیکس ها دارای قفل کن بسیار قوی در مرکز خود، برای گرفتن میلگرد می باشند. وجود شاخک ها در اطراف ویل فیکس ها موجب می شود تا در برابر ویبره و ارتعاش شدیدی که در هنگام بتن ریزی انجام می شود ، اثری از آن بر روی سطح بتن به جا نماند و مانع نفوذ یون های کلر ، سولفات ها ، اسید ها و عوامل مخرب به داخل بتن شوند . استفاده از ویل فیکس در سطوح عمودی این مزیت را ایجاد می کند که شبکه های میلگردی نسبت به قالب کاملاً موازی قرار گیرد و از پیچیدگی آرماتور داخل قالب جلوگیری می کند . توان باربری ویل فیکس ها با توجه به قطر و سایز میلگرد متفاوت است و بسته به سایز اسپیسر طراحی خاصی برای جای دادن میلگرد با قطر مناسب در نظر گرفته شده است.

اسپیسر ویل فیکس 

Wheel FIX SPACER
اسپیسر فلت فیکس
سبد خرید