English
Arabic
Persian
نام محصولپوشش بتنیسایز میلگرد تعداد در بسته
max 25258-201000
max 30308-20500
max 40408-20500
max 50508-20500
max 75758-20300

کف های نیمه سنگین و متوسط :
میزان مصرف فاصله نگهدار پلاستیکی ماکس فیکس 4 عدد در هر متر مربع می باشد .
 
کف های نسبتا سنگین با سایز میلگرد کمتر از 22 میلیمتر :
میزان مصرف اسپیر ماکس فیکس 6 تا 8 عدد در هر متر مربع می باشد.
 
 تیرها و پوترها :
میزان مصرف 2 عدد در هر متر طول (در هر ردیف دو عدد با فاصله 60 الی 70 سانتیمتر از یکدیگر در طول به صورت ردیفی می باشد.)

​​​​​​​اسپیسر ماکس فیکس دارای دو شاخک است که به منظور قفل کردن و تثبیت میلگرد داخل اسپیسر طراحی شده است. میلگرد روی نشیمنگاه اسپیسر ماکس فیکس قرار می گیرد و توسط شاخک های قفل کن تثبیت می شود . پس از قرارگیری میلگرد روی نشیمنگاه، سطح زیرین میلگرد تا سطح قالب کف یا بتن کف ، پوشش دقیق بتنی روی میلگرد را ایجاد خواهد نمود؛ که به اصطلاح به آن کاور بتنی گفته می شود.

​میزان و روش مصرف

برخی المان های سازه ای مانند تیرها ، پوتر ها ، شناژها ، کف راه پله ها ، کف های با وزن متوسط و سقف های با وزن سبک تر، از شبکه های میلگردی با قطر میلگرد 10 الی 22 میلیمتر، بافته می شوند که در شرایط نرمال دارای وزن متوسط سازه ای، نسبت به مقاطع سنگین تر مانند فونداسیون هستند. برای ایجاد پوشش بتنی روی میلگردهای متوسط، باید نوعی اسپیسر پلاستیکی انتخاب شود تا متناسب با وزن شبکه میلگردی و بارهای وارده در حین اجرای پروژه باشد . اسپیسر متوسط ماکس فیکس، مناسب ترین قطعه برای ایجاد پوشش بتنی در المان های سازه ای با وزن متوسط می باشد و قادر به جای دادن میلگرد از سایز 8 تا 22 میلیمتر درون شاخک های خود می باشد.
فاصله نگهدار پلاستیکی ماکس فیکس قادر به تحمل بار نقطه ای 150 تا 180 کیلوگرم می باشد و می توان با محاسبه وزن میلگردها و بارهای زنده و مرده موجود، با قرار دادن تعداد مناسب از اسپیسر ماکس فیکس پوشش بتنی مناسب را برای میلگرد ایجاد نمود.

اسپیسر پلاستیکی ماکس فیکس، با توجه به طراحی ویژه و توان باربری متوسط خود برای استفاده در سطوح متوسط و نیمه سنگین مانند تیرها ، پوترها ، کف های با وزن متوسط ، کف راه پله ها و سقف های نیمه سنگین طراحی شده است.
چنانچه قطر میلگرد در حدود 8 الی 22 میلیمتر باشد، این لزوم را ایجاد نمی کند که حتما از کاور پلاستیکی ماکس فیکس استفاده شود . همیشه باید با توجه به توان باربری اسپیسر ماکس فیکس و محاسبه وزن شبکه میلگردی در متر مربع و همچنین در نظر گرفتن بارهای مرده و زنده نسبت به انتخاب نوع اسپیسر و تعداد مصرفی در یک متر مربع اقدام نمود.
چنانچه پس از محاسبه وزن شبکه میلگردی در یک متر مربع ، مقادیر به دست آمده از حد متوسط بالاتر باشد ، افزایش تعداد اسپیسر ماکس فیکس منطقی و مقرون به صرفه نیست و بهتر است ، اسپیسر پلاستیکی هارد فیکس جایگزین شود ، زیرا توان باربری نقطه ای 2 الی 3 برابر نسبت به ماکس فیکس دارد و بالطبع نیاز به استفاده کمتری در متر مربع است و از لحاظ اقتصادی و زمان اجرا بسیار مقرون بصرفه تر خواهد بود.
پیشنهاد می شود اسپیسر پلاستیکی ماکس فیکس برای سازه های با قطر میلگرد حداقل 12 مورد استفاده قرار گیرد ، زیرا میلگردهای با قطر پایین تر، درون شاخک های کاور پلاستیکی ماکس فیکس به خوبی قفل و تثبیت نخواهند شد و حالت لقی خواهند داشت.
دقت نمایید جا زدن میلگرد داخل اسپیسر پلاستیکی بتن ، همراه با پیچش و چرخاندن به طرف جانبی نباشد، زیرا ممکن است موجب شکستن شاخک های اسپیسر پلاستیکی شود.
اسپیسر ماکس فیکس برای قرارگیری میلگرد تا حداکثر قطر 22 میلیمتر طراحی شده است و چنانچه ایجاد کاور بتنی برای میلگردهای با سایز بزرگتر ( تا 32 میلیمتر ) مدنظر است، باید از اسپیسرهای هاردفیکس استفاده شود و چنانچه قطر میلگردها بسیار بزرگتر از مقادیر مذکور است، استفاده از اسپیسر پلاستیکی بتن گزینه مناسبی نمی باشد.

اسپیسر ماکس فیکس 

MAX FIX SPACER
اسپیسر ماکس فیکس
سبد خرید