English
Arabic
Persian
روان کننده بتن LR200

آنی گیر بتن


ملات آماده ساختمانی با خاصیت گیرش فوری 
انسداد فوری نشتی ها
 آنی گیر بتن، نوعی ملات آماده بر پایه سیمان می باشد که در مواردی که سازه بتنی دچار نشت شدید باشد، مورد استفاده قرار می گیرد، این ماده با تسریع در امر واکنش هیدراسیون، در مدت زمان کمتر از ۱۰ ثانیه سخت می شود و مانع از نشت و عبور آب می گردد. در واقع نوعی ماده آب بند کننده فوری می باشد که پس از مخلوط شدن با آب، ملات خمیری قدرتمند برای انسداد آنی نشت های پر فشار می سازد. این ماده را می توان بر روی انواع سطوح بتنی و سنگی اجرا نمود. با توجه به اینکه ضریب انبساطی آنی گیر بتن با ضریب انبساطی بتن برابر است، عمری برابر عمر سازه بتنی خواهد داشت.

بسته بندی:کیسه 20 کیلو

حالت : پودر خاکستری

یون کلر: ندارد 


2/15 gr/cm3 :وزن مخصوص

قابلیت انحلال در آب و غیر قابل اشتعال

خواص و اثرات محصول

گیرش سریع و امکان بهره برداری سریع از سازه
آب بندی پایدار و همیشگی
عدم ایجاد خوردگی در فولاد
عدم آیجاد آلودگی در تماس با آب آشامیدنی
حفظ کیفیت به مدت عمر سازه مورد کاربرد
چسبندگی عالی به انواع مصالح اعم از بتن ، سنگ ، آجر
بدون انقباض و ترک خوردگی
ملات آماده مصرف و سهولت اختلاط با آب
فاقد یون کلر​​​​​​​

روش مصرف

سطح مورد نظر برای اجرای آنی گیر را عاری از هرگونه آلودگی و چربی و مواد سست و زائد گردانید .
روی سطحی که برای اجرای آنی گیر بتن مدنظر است، درزی به شکل جناقی (V)   ایجاد نمایید.
به ازای هر کیلوگرم پودر آنی گیر، 250 الی 300 گرم آب جهت ساخت ملات آب بند مورد نیاز است.
ملات آماده شده را روی درز به مدت 15 ثانیه نگه دارید . بهتر است که پر کردن درز جناقی را از اطراف به طرف مرکز درز انجام دهید.
پس از گیرش آنی گیر و رفع نشتی ، ناهمواریها را بتراشید تا با سطح قبلی همسطح شود.
همیشه مقداری آنی گیر را با آب ترکیب نمایید که در زمانی کمتر از 25 ثانیه مورد استفاده قرار گیرد.
همیشه پودر را به آب اضافه نمایید . در صورت ترکیب معکوس ، خمیر به سرعت سخت و غیر قابل استفاده خواهد شد.
بهترین روش اجرای آنی گیر بتن توسط دست ( دستکش ) می باشد.
زمان و سرعت گیرش آنی گیر به دمای آب و محیط و پودر آنی گیر بستگی دارد.
شرایط محیطی روی سرعت گیرش تأثیر بسزایی دارد . برودت هوا گیرش را به تأخیر خواهد انداخت و گرمای هوا موجب افزایش سرعت گیرش خواهد شد.
چنانچه فشار آب زیاد است، توسط قرار دادن یک لوله باریک نسبت به زهکشی اقدام نموده و سپس اطراف آن را توسط ملات آنی گیر آب بندی نمایید.
در مناطقی که درزهای بزرگ وجود دارد بهتر است ، درزگیری را از قسمت بالا به سمت پایین انجام دهید.
در صورتی که زمان اجرا نشت آب وجود نداشته باشد، ابتدا سطح را مرطوب نموده و سپس ملات را اجرا نمایید و ملات اجرا شده را به مدت 15 دقیقه پس از اجرا مرطوب نگه دارید.
زمان گیرش آنی گیر پودری پس از 15 ثانیه آغاز و نهایت پس از گذشت 3 دقیقه کاملاََ سخت می شود.

میزان مصرف

میزان مصرف بر اساس حجم سوراخ و یا عمق شیار و با دانستن وزن مخصوص ماده آنی گیر بتن در حالت خمیری مشخص می گردد. ولی بطور معمول می توان گفت برای یک متر مربع به ضخامت 5 میلیمتر در حدود 6 کیلوگرم از این ماده مصرف می شود .
سبد خرید