English
Arabic
Persian
​آببند کننده دو جزئی بتن Z825

​آببند کننده دو جزئی بتن Z825

بتن با وجود خصوصیات منحصر به فردی که باعث گردیده به عنوان پر مصرف ترین ماده ساختمانی به شمار آید دارای خصوصیاتی می باشد که دوام شرایط بهره برداری و دوام آن مستلزم رعایت اصول حفاظت می باشد. پر واضح است عمده مشکالت بتن را از منظر دوام میتوان به نفوذپذیری بتن در برابر گاز و آب نسبت داد. از این رو بدیهی است که با کنترل و کاهش نفوذ آب به درون بتن می توان تا حدود زیادی بتن را در برابر عوامل مخرب حفاظت نمود​​​​​​​

بسته بندی:سطل 25 k

حالت :جزء A مایع و جزء B پودری جزء A :سفید * جزء B :خاکستری

زمان خشک شدن سطحی: 1.5 تا 2 ساعت - زمان خشک شدن نهایی: 3 تا 7 روز​​​​​​​

 حداقل دمای زمان اجرا: 1
درجه سانتیگراد
درصد ازدیاد طول: بیش از
60 درصد
یون کلر: ندارد

 میزان چسبندگی کششی در حالت نگهداری مستغرق (14891 EN )بیش از mm2/N 8.0​​​​​​​
 مقاومت در برابر نفوذ آب( نشت مثبت) 14891 EN عدم نفوذ آب تا فشار bar 5.2
 مقاومت در برابر نفوذ آب( نشت منفی) 14891 EN عدم نفوذ آب تا فشارbar 1

خواص و اثرات محصول

قابلیت چسبندگی بسیار بالا به سطوح
استحکام زیاد در برابر سیکل های ذوب و یخبندان
انعطاف پذیری و الاستیسیته مناسب
قطع نفوذ پذیری و آب بندی قطعی مقاطع بتنی و سنگی
عدم ایجاد آلودگی برای آب آشامیدنی
افزایش مقاومت سطح در برابر کربناتی شدن
توان کشش و تغییر طول مناسب
مقاومت در برابر اشعه خورشید (ANTI UV)
عدم ممانعت از تنفس بتن
ضد خزه و جلبک و شوره زدگی
غیر سمی و غیر قابل اشتعال
توان پل زدن بر روی ترک های موئین بتن
قدرت چسبندگی بالا به سطح زیر کار
عدم افت چسبندگی و خواص آب بندی به مرور زمان
قابلیت رنگ پذیری مناسب سطوح اجرا شده با این محصول توسط انواع رنگهای پایه آبی ، اپوکسی و پلی یورتان
استحکام بسیار عالی در برابر مواد اسیدی و قلیایی
مقاومت بالا در برابر یون های کلر و نمک ها

روش مصرف

زیرآیند باید تمیز، محکم و عاری از هرگونه ذرات سست، گرد و غبار، رنگ، روغن، چربی، پرایمر یا پوشش های قدیمی باشد. تمام سطوح ناصاف و متخلخل، حفرات میان بولت و می بایست توسط پرایمر پر شده و تسطیح گردد. برای درزهای متحرک از ماستیک پلی یورتان استفاده نمایید. با استفاده از همزن برقی )دریل+پره( دو جزء مایع و پودری را مخلوط نمایید. توجه داشته باشید که همیشه جزء پودری به جزء مایع افزوده گردد و در حین افزودن جزء پودری به جزء مایع همزن برقی روشن باشد )این کار باعث اختالط بهتر اجزا می شود( حتما پیش از اجرای مخلوط آماده ، مقاطع زیر کار را با استفاده از آب شیرین اشباع نمایید. آب بند دوجزئی باید روی مقاطع مرطوب اجرا شود اما هرگز آب ایستا روی مقاطع وجود نداشته باشد. مواد آماده را با استفاده از قلم موی بزرگ یک دست روی سطح اجرا نمایید و پس از خشک شدن دست اول )به فرمی که دست به آن نچسبد( الیه دوم را عمود بر الیه اول بصورت تار و پود اجرا نمایید.پس از خشک شدن ، به مدت 22 ساعت سطوح را با اسپری نمودن آب شیرین مرطوب نگه دارید. *توجه: از اجرا نمودن الیه ضخیمتر از 1 میلیمتر در هر دست خودداری بفرمایید.​​​​​​​

میزان مصرف

بستگی به سطح مورد نظر دارد و عموماً برای سطح با زبری نرمال ، میزان مصرف برای هر لایه به ازای هر متر مربع 1 کیلوگرم می باشد .