کسب تندس تولید کننده برتر از خانه صنعت و تجارت ایران
کار آفرین نمونه در سال 1399
کسب تندیس هفدهمین جشنواره مدیران جوان برتر کشور
کسب تندیس هفدهمین جشنواره تولید کنندگان برتر کشور
کسب تندیس چهاردهمین دوره رضایتمندی مشتری
کسب تندیس 100 شرکت برتر مشتری مداری در کشور
کسب تندیس سومین کنگره سراسری برند ملی اعتماد ملی

دارای نشان استاندارد مواد افزودنی بتن با ویژگی کاهنده آب ، روان کننده بتن ، فوق کاهنده آب ،فوق روان کننده مایع

دارای نشان استاندارد چسب کاشی با ویژگی دیسپرسی و پایه سیمانی با گیرش معمولی

دارای نشان استاندارد مواد افزودنی بتن با ویژگی زودگیر کننده مایع

سبد خرید