عایق سفید (بام)، نوعی پوشش آب کننده است که از مواد پلیمری و الاستومری بر پایه آب ساخته شده است و پس از
خشک شدن و تغییر شیمیایی کامل ا آب بند می باشد. عایق سفید (بام) مناسب برای اجرا بر کلیه سطوحی که نیاز به
آب بندی دارد ؛ اعم از فلزی ، سیمانی ، موزائیک ، ایزوگام و آسفالت های ترک خورده ، چوب و کلیه سطوح آماده
سازی شده جهت اجرا ، غیر از سطوح چرب ، جلبک زده و خاکی می باشد . مقاومت به اشعه خورشید و انعطاف
پذیری در شرایط مختلف ، سرعت در اجرا ، بهداشتی بودن چه در حین اجرا و چه پس از آن باعث کاربرد
گسترده تر آن شده است .

قبل از مصرف سطح زیرکار از هر گونه گرد و غبار و ذرات سست پاک نمایید . سپس ترک ها ، ناهمواری ها و
تخلخل های ایجاد شده در سطح را با عایق سفید پر نمایید . ابتدا کل سطح را با پرایمر پوشش داده و پس از ۲ ساعت
عایق سفید را روی کل سطح اجرا کرده و سریع اا روی سطح آن را با الیاف مخصوص بپوشانید . دقت شود که الیاف
کامل ا روی عایق چسبانده شود که این کار به دلیل خاصیت الیاف مانع از ایجاد غبار در سطح می شود و پس از
گذشت ۴ ساعت عایق را با فرچه یا غلطک برای دست دوم اجرا کنید .

میزان مصرف عایق سفید بسته به میزان تخلخل سطوح زیرکار و ناهمواری قابل محاسبه می باشد اما عموما ۲ تا
۲ / ۵ کیلوگرم عایق سفید (بام) در هر متر مربع مورد استفاده می باشد .

ایزولاسیون فونداسیون ، سرویس های بهداشتی و حمام
ایزولاسیون باغچه های داخل و نمای ساختمان ها
آب بندی استخر ، سونا و گنبد مساجد
ایزولاسیون بامهای عایق شده با ایزوگام و آسفالت دارای نشتی بدون نیاز به اجرای مجدد آسفالت یا ایزوگام

چسبندگی عالی به سطوح
امکان اجرای آسان در سطوح شیب دار و قائم
انعطاف پذیر و ارتجاعی بودن انعکاس نور و گرمای خورشید
پوسته نشدن و ترک نخوردن و یکپارچگی محصول در شرایط محیطی مختلف
عایق سفید (بام) مقاوم در برابر مواد شیمیایی و محیطی و گازهای صنعتی موجود در جو است

عایق سفید (بام) غیر سمی است ، چنانچه ایجاد حساسیت نمود به پزشک مراجعه شود .
عایق سفید (بام) دور از دسترس اطفال نگهداری شود .
ابزار استفاده شده با عایق سفید (بام) پس از انجام کار کامل ا با آب شستشو شود .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

سطل ۲۵ کیلویی