واتر استاپ

واتراستاپ شرکت زرلو شیمی قطعه ای جانبی در سازه بتنی با هدف ایجاد آب بندی درز های اجرایی و انبساطی سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد
null

واتراستاپ تخت

این نوع از واتراستاپ در طرح های متفاوت و برای شرایط مختلف فشار بتن طراحی شده است و در درز های اجرایی داخلی اسفاده می شود.

null

واتر استاپ حفره دار

این نوع از واتر استاپ در درزهای انبساطی و انقباضی مورد استفاده قرار می گیرد که با داشتن حفره میانی توانایی تغییر شکل و مانع نفوذ به درز ها می شود

null

واتر استاپ pvc

این نوع از واتر استاپ جهت آب بندی درزهای اجرایی و انبساطی و مقطع قطع بتن ریزی کاربرد دارد که در اندازه و شکل های متفاوت تولید می شود

null

واتراستاپ هیدروفیلی

این نوع واتراستاپ از لاستیک تهیه می شود که در درزهای آب بندی TPE و آب بندی درز های اجرایی استفاده می شود

null

واتراستاپ حفره دار کفی

این نوع واتر استاپ برای آب بندی انواع درز های اجرایی کف سازه های بتنی مخازن ، استخر ها و حوضچه ها و ...

null

واتراستاپ تخت کفی

واتر استاپ تخت کفی برای درز های اجرایی کف که فاقد انقباض و انبساط هستند مورد استفاده قرار میگیرد