ابر روان کننده کربوکسیلاتی ، افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات می باشد . ابر روان کننده کربوکسیلاتی کاهنده
بسیار قوی آب اختلاط بتن می باشد و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با عملکرد بالا بوده و به نحو چشمگیری پخش
شدن ذرات سیمانی را بهبود می بخشد . مصرف ابر روان کننده کربوکسیلاتی موکد ا به الزامات ساخت بتن های
ویژه ( خود تراز شونده و خود متراکم شونده ) و بتن هایی که الزامات آئین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب
به سیمان باشد و یا در شرایط خاص که افت اسلامپ با دیگر مواد فوق روان ساز قابل جبران نباشد تا کید شده است . این محصول از محصولات شیمی ساختمان در ایران می باشد.

جلوگیری از عبور آب در درزهای اجرایی و انبساطی سازه ها آب بندی درزهای سازه های بتنی در مجاورت آب و مایعات آب بندی سدها کانال ها و لوله های بتنی آب بندی سازه های هیدرولیکی آب بندی استخرها و دریاچه های مصنوعی