واتر پروف پودری، ماده ای است بر پایه اسید های چرب که حاوی مواد پرکننده خلل و فرج و مواد دافع آب می باشد که طی
واکنش با ترکیبات حاصل از هیدراسیون سیمان در داخل منافذ و حفره ها جاری شده و نقش دافع آب و رطوبت را به عهده
می گیرد . نفوذ نا پذیری بتن از عوامل تعیین کننده برای پیش بینی و ارزیابی دوام و استحکام بتن می باشد. اگر بتن با طرح
اختلاط صحیح و با نسبت آب به سیمان و مواد سنگی مرغوب تولید گردد نفوذ پذیری آن کاهش می یابد ، مصرف مقدارکنترل
شده ای از مواد واتر پروف پودری به مخلوط برای کاهش نفوذ پذیری باعث ایجاد بتن مرغوب می گردد.

واتر پروف پودری را به ۲ روش می توان استفاده نمود :
ترکیب واتر پروف بتن با آب اختلاط بتن
واتر پروف پودری بتن پس از اختلاط کامل به بتن اضافه شود
جهت استفاده بایستی واتر پروف پودری بتن را با سیمان ، ماسه کاملا ا مخلوط نمود ( ماده واتر پروف بایستی به طور یکنواخت
در تمامی قسمت های بتن پخش شود ) جهت حفظ سیالیت بهتر است از فوق روان کننده جهت حصول مقاومت بالا استفاده نمود .
ضروری است در هنگام تولید بتن نسبت آب به سیمان به دقت کنترل شود و از ۴۰ % تجاوز ننماید ، در غیر این صورت آب
اضافی موجود باعث ایجاد تخََلخُل و در نتیجه نشت آب می گردد.

میزان مصرف واتر پروف پودری به ضخامت بتن بستگی دارد.
معمولا ا برای بتن تا ضخامت ۱۵ سانتی متر در حدود ۳ درصد وزن سیمان مصرفی و برای ضخامت بتن بالای ۱۵ سانتیمتر
۱ / ۵ الی ۲ درصد وزن سیمان مصرفی می توان استفاده نمود .
نکته : استفاده بیش از ۳ برابر واتر پروف پودری مذکور بدون استفاده از فوق روان کننده باعث کاهش مقاومت بتن می گردد .

رفع نفوذ عوامل مخرب به داخل بتن
جهت جلوگیری از نفوذ محلول های شیمیایی
جهت آب بندی مخازن ، سدها و تونل ها و استخر
فونداسیون اسکله های دریایی.

ساخت بتن نفوذ نا پذیر
جلوگیری از نفوذ محلول های شیمیایی
آب بندی مخازن استخرها ، سدها
تولید بتن با دوام و مرغوب

واتر پروف پودری جزء مواد خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست میتواند ایجاد حساسیت کند . لذا از عینک و
ماسک مناسب استفاده شود .
در صورتیکه واتر پروف پودری داخل چشم پاشیده شود حداقل ۱۵ دقیقه با چشم آسیب دیده درون آب تمیز پلک زده شود .
از تماس واتر پروف پودری با چشم ، دهان و مواد غذایی خودداری شود.

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

کیسه ۲۰ کیلویی