واتر پروف مایع، مخلوطی فوموله شده از روان کننده و اسیدهای چرب غیرآلی می باشد که برای آب بندی نمودن و نفوذ نا پذیر
ساختن انواع ملات بنایی و دوغاب کاری مناسب می باشد. هنگامیکه واترپروف مایع به بتن افزوده می شود به سرعت درآب
پخش می شود و بصورت یک عامل قوی پخش کننده ذرات ، عمل کرده و سبب می شودکه ذرات سیمان که تمایل به کلوخه شدن
دارند پخش شوند و سطح آزاد وسیع تری بدست آورند بدین ترتیب آب موجود در مخلوط به نحو مؤثرتری عمل کرده و عمل
هیدراتاسیون می تواند با آب کمتر و به نحو مؤثرتری صورت پذیرد که همین امر سبب می شود میزان آب مصرفی تا بیش
از ۱۰ درصد کاهش یافته و در نتیجه بتن با دانسیته بیشتر و نفوذ ناپذیری کمتر حاصل گردد.

مقدار صحیح استفاده از واترپروف مایع باید توسط وسایل توزین مناسب اندازه گیری شود و سپس مقدار اندازه گیری شده باید
مستقیم ا و ترجیح ا در زمان افزودن آب به دستگاه مخلوط کن اضافه گردد .
لازم به ذکر است همانند تمامی بتن های سازه ای عمل آوری مناسب باید انجام شود بدین منظور از مواد عمل آورنده نظیر
استفاده از کیورینگ ، گونی خیس یا پاشیدن آب پیشنهاد می گردد .

میزان مصرف واترپروف مایع برای آب بند نمودن بتن های حجیم ۲ الی ۲ / ۵ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد . توجه
گردد که مصرف بیش از حد واترپروف مایع تا ۲ برابر میزان معمول می تواند باعث افزایش زمان گیرش اولیه بتن گردد .
مقاومت نهایی تحت تأثیر این دیرگیری کاهش نیافته و معمولا افزایش می یابد . همچنین کارایی بتن به میزان قابل توجهی
افزایش می یابد .

اجرای بتن نفوذ نا پذیر جهت پل ، کانال و تونل و مخازن
مناسب جهت دیواره های ساحلی تونل ، استخر،تصفیه خانه و سد
آب بند نمودن بتن و مخلوط های ماسه سیمانی
پوشش مناسب جهت سطوح شیبدار و باران گیر

جلوگیری از نفوذ آب به داخل بتن
فاقد کلراید ، در نتیجه مناسب برای بتن مسلح
واترپروف مایع باعث افزایش دانسیته بتن می شود
کاهش میزان آب مصرفی در مخلوط

هنگام استفاده واترپروف مایع از دستکش و ماسک استفاده نمایید .
واترپروف مایع آتش زا نمی باشد .
در صورت بلعیده شدن و تماس واترپروف مایع با دهان فور ا به پزشک مواجه شود .
واترپروف مایع حاوی مواد سمی و خطرناک نمی باشد.
از تماس با چشم و دهان و مواد غذایی خودداری گردد .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ و بشکه ۲۲۰ لیتری