اسپیسر کاشی یا صلیب کاشی، برای ایجاد فاصله منظم در درزهای کاشی و سرامیک و اجر مورد استفاده قرار می
گیرد . صلیب کاشی در سایزهای ۲ تا ۱۰ میلیمتر تولید می شود .در هنگام نصب کاشی ها در بند ها قرار می گیرد و
پس از نصب، دوغاب یا پودر بند کشی در درزها اجرا می شود. لازم به ذکر است پس از قرار دادن کاشی ها می
توان صلیب های کاشی را توسط کارتک خارج نمود و دوباره مورد استفاده قرار داد.

بنا به تعداد بندهای کاشی موجود می باشد