ابر روان کننده کربوکسیلاتی ، افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات می باشد . ابر روان کننده کربوکسیلاتی کاهنده
بسیار قوی آب اختلاط بتن می باشد و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با عملکرد بالا بوده و به نحو چشمگیری پخش
شدن ذرات سیمانی را بهبود می بخشد . مصرف ابر روان کننده کربوکسیلاتی موکد ا به الزامات ساخت بتن های
ویژه ( خود تراز شونده و خود متراکم شونده ) و بتن هایی که الزامات آئین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب
به سیمان باشد و یا در شرایط خاص که افت اسلامپ با دیگر مواد فوق روان ساز قابل جبران نباشد تا کید شده است . این محصول از محصولات شیمی ساختمان در ایران می باشد.فوق روان کننده دیرگیر ، افزودنی مایع بر پایه پلی نفتالین سولفونات می باشد که علاوه بر روانی بتن باعث تأخیر
در گیرش اولیه بتن ریزی شده و اثرات منفی تسریع گیرش را در دمای زیاد جبران می کند . فوق روان کننده
دیرگیر ویژه بتن ریزی در هوای گرم می باشد .

فوق روان کننده بتن را در هنگام ساخت بتن در بچینگ و یا به مخلوط بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمایید یا با
مقدار کمی از آب اختلاط بتن مخلوط و سپس به بتن اضافه نمایید . پس از اختلاط کامل عملیات بتن ریزی را انجام
دهید .

محدوده مصرف این محصول بین ۱ تا ۱ / ۵ درصد وزن سیمان مصرفی در بتن می باشد .

بتن ریزی در هوای گرم
جهت استفاده در کارخانجات تولید بتن
بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور بالا
بتن های حجیم
قالب های لغزان و پیش تنیده

افزایش کارایی بتن
کاهش نسبت آب به سیمان (حدود ۲۰ درصد)
فوق روان کننده دیرگیر باعث افزایش مقاومت فشاری و نفوذ ناپذیری می شود
فوق روان کننده دیرگیر باعث افزایش انسجام و سهولت پمپاژ می شود

در صورت برخورد اتفاقی فوق روان کننده دیرگیر با پوست یا چشم با آب شیرین شستشو دهید .
در صورت بلعیده شدن فوق روان کننده دیرگیر حتم ا به پزشک مراجعه نمایید .
فوق روان کننده دیرگیر حاوی مواد خطرناک و آتش زا نیست .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ و بشکه ۲۲۰ لیتری