فوق روان کننده نوترال ، افزودنی مایع بر پایه نفتالین سولفونات است که برای ساخت بتنی کارا و خود متراکم مورد
استفاده قرار می گیرد و در شرایط نرمال از نظر گیرش و ساخت بتنی با کاهش اساسی نسبت آب به سیمان و افزایش
کلیه مقاومت ها خصوص ا مقاومت های اولیه نسبت ا بالا فرموله شده است و در اکثر کلینیک ساختمان ایران به فروش می رسد.

فوق روان کننده نوترال را در هنگام ساخت بتن در بچینگ و یا به مخلوط بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمایید یا
با مقدار کمی از آب اختلاط بتن مخلوط و سپس به بتن اضافه نمایید . پس از اختلاط کامل فوق روان کننده نوترال
عملیات بتن ریزی را انجام دهید .

محدوده مصرف فوق روان کننده نوترال بین ۱ تا ۱ / ۵ درصد وزن سیمان مصرفی در بتن می باشد . مصرف بیش از
حد نرمال فوق روان کننده نوترال باعث دیرگیر شدن بتن می شود که این حالت برای سیمان های ضد سولفات شدید
تر است .

مناسب برای قطعات بتن پیش ساخته
بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور بالا
بتن های حجیم
قالب های لغزان و پیش تنیده

افزایش کارایی بتن
کاهش نسبت آب به سیمان
فوق روان کننده نوترال باعث افزایش مقاومت فشاری و نفوذ ناپذیری می شود
فوق روان کننده نوترال باعث افزایش انسجام و سهولت پمپاژ می شود
فوق روان کننده نوترال باعث کاهش آب بتن (حدود ۲۰ درصد) می شود
فوق روان کننده نوترال باعث افزایش اسلامپ می شود

فوق روان کننده نوترال به هیچ عنوان نباید با چشم تماس پیدا کند .
از عینک و دستکش استفاده شود .
در صورت تماس فوق روان کننده نوترال با چشم سریع ا با مقدار فراوانی آب شسته شود .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ و بشکه ۲۲۰ لیتری