چسب بتن استحکامی، پلیمری است که از رزین های مصنوعی ساخته شده است و به آسانی با آب و سیمان بتن ،
واکنش نشان می دهد که این امر موجب افزایش مقاومت کششی ، خمشی و همچنین دوام بتن می شود ، البته مهمترین
خاصیت چسب بتن استحکامی افزایش چسبندگی است . بیشترین استفاده از چسب بتن استحکامی مربوط به کارهای
تعمیراتی می باشد زیرا این افزودنی با ملات ، مخلوط یکنواخت و همگنی تشکیل می دهد و ضمن آنکه مانع تراوش
آب و تفکیک دانه های ریز و درشت می شود میزان چسبندگی بتن تازه را با بتن قدیمی افزایش می دهد .

چسب بتن استحکامی را با آب اختلاط بتن رقیق نموده و سپس به اجزای خشک بتن اضافه می کنیم یا می توان ماده
را در زمان ساخت بتن در بچینگ یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود . برای ضخامت های کم یک پیمانه
چسب با یک پیمانه آب مخلوط نموده و ملات را با آن درست می کنیم ، به طورکلی هر چه ضخامت ملات کمتر
باشد و یا نیروی بیشتری به آن وارد آید برای ایجاد چسبندگی لازم چسب بیشتری می بایست اضافه شود . بهتر است
برای ایجاد استحکام بیشتر محلول رقیق شده به صورت یک لایه به سطح زیرین مالیده شود .

جهت استفاده در دیوارهای بتنی و سازه های بتنی ۶ الی ۹ درصد وزن سیمان مصرفی چسب بتن استحکامی را با
آب مورد نیاز مخلوط و سپس با اجزای خشک بتن ترکیب کرده و مصرف گردد . جهت لکه گیری ، مرمت سطوح
سیمانی و تعمیرات ابتدا یک لایه از چسب بتن پرایمری بر روی سطوح مالیده شود سپس ۶ الی ۹ درصد وزن سیمان
مصرفی با آب مورد نیاز رقیق شده و به اجزای خشک اضافه گردد .

اتصال بتن جدید به بتن قدیمی
ترمیم آسیب دیدگی های سطحی و عمیق
قابل استفاده در ملات های کاشی کاری و بنایی

چسب بتن استحکامی چسبندگی بالا به بتن ، مصالح ساختمانی و سنگ دارد
بهبود مقاومت شیمیایی ، سایشی ، کششی و فشاری
کاهش نفوذپذیری بتن
جلوگیری از ترک خوردن بتن
افزایش انعطاف پذیری و دوام بتن

از تماس با پوست و چشم پرهیز گردد .
در صورت تماس چسب بتن استحکامی با دست فور ا شستشو دهید .
از دستکش و عینک ایمنی استفاده گردد .
در صورت تماس چسب بتن استحکامی با چشم فور ا شسته شود و به پزشک مراجعه گردد .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

سطل ۹ کیلویی