دیرگیر کننده بتن پودری، محصولی کار آمد با ساختار کریستالی می باشد که پس از افزوده شدن به بتن موجب ایجاد
تأخیر در زمان گیرش می شود و سرعت روند پیشرفت واکنش هیدراسیون را کم می کند .

دیرگیر کننده پودری را می توان پیش از اضافه شدن آب ، به اجزاء خشک بتن افزود یا در آب اختلاط بتن حل نمود
. سپس آب حاوی دیرگیر را به مخلوط بتن اضافه نمود .

بسته به دمای هوا و مدت زمان لازم برای تأخیر انداختن زمان گیرش بتن، مقدار مصرف دیرگیر کننده پودری بتن
۰ / ۲ تا ۰ / ۶ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

بتن ریزی های حجیم و نیمه حجیم نظیر سد سازی ، پل و . . .
ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی
ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ ناپذیر

ایجاد تأخیر در زمان گیرش بتن
دیرگیر کننده بتن پودری باعث افزایش مقاومت بتن در دراز مدت می شود
امکان بتن ریزی در مناطق گرمسیر
امکان بتن ریزی با فاصله حمل طولانی
دیرگیر کننده بتن پودری باعث جلوگیری از بوجود آمدن ترک های سطحی می شود

به هیچ عنوان دیرگیر کننده بتن پودری نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد .
درصورت برخورد اتفاقی دیرگیر کننده بتن پودری با پوست یا چشم باید فور ا با آب شیرین فراوان شسته شود .
درصورت بلعیده شدن دیرگیر کننده بتن پودری فور ا به پزشک مراجعه شود .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

کیسه ۲۰ کیلویی