این محصول با تاخیر در زمان گیرش بتن و کاهش سرعت واکنش هیدراسیون امکان ساخت بتن های حجیم را میسر می سازد و از محصولات برتر شیمی ساختمان محسوب می شود

دیرگیر کننده مایع به روش های زیر به بتن افزوده می شود :
با بخش کوچکی از آب اختلاط بتـن مخلوط گشته و به بتـن اضافه گردد .
دیر گیر کننده بتن مایع به مخلوط آماده بتن افزوده می شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز می گردد .
در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا بتن آماده در تراک میکسر اضافه شود .

میزان مصرف دیرگیر کننـده بتن مایع ۰/۲تا۰/۴ وزن سیمان مصرفی می باشد

بتن ریزی های حجیم و نیمه حجیم نظیر سد سازی و پل و . . .

ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی و بسیار دور از کارخانه های بتن

دیر گیر کننده بتن مایع باعث ایجاد تأخیر در زمان گیرش بتن میشود

امکان بتن ریزی در مناطق گرمسیر

امکان بتن ریزی در مناطق بادخیز

حمل بتن در مسافت های طولانی

دیر گیر کننده بتن مایع باعث افزایش زمان کارایی و ویبره پذیری بتن میشود 

جلوگیری از بوجود آمدن ترک های سطحی

سازگار با انواع سیمان پرتلند

دیر گیر کننده بتن مایع موجب افزایش مقاومت بتن در دراز مدت میگردد

به هیچ عنوان دیر گیر کننده بتن مایع نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد 

درصورت برخورد اتفاقی دیر گیر کننده بتن مایع با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود

درصورت بلعیده شدن دیر گیر کننده بتن مایع فوراً به پزشک مراجعه شود .

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری : +۱۰الی +۳۰درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ کیلویی