0912-65 95 434

shimizorlu@gmail.com

شرکت صنایع شیمیایی بتن زرلو (سهامی خاص)

۰
ثبت اطلاعات جهت تماس کارشناسان

سخت کننده بتن هاردنر

* تومان

هاردنر یا سخت کننده سیمانی سطوح مخلوطی آماده برای سخت کردن سطوح می باشد که با سیمان های پلیمری تقویت شده ساخته می شود. این کفپوش با قدرت چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح و مقاومت نهائی بالا ترکیبی مناسب برای عملیات کف سازی سازه می باشد و قابلیت دوام و سخت کردن سطوح در رنگ های دلخواه ،متناسب با هر طراحی داخلی و سلیقه ای را امکان پذیر می سازد.