0912-65 95 434

shimizorlu@gmail.com

شرکت صنایع شیمیایی بتن زرلو (سهامی خاص)

۰
ثبت اطلاعات جهت تماس کارشناسان

ترمیم کننده بتن

* تومان

ترمیم کننده بر پایه سیمان می باشد و برای استفاده تنها نیازمند اختلاط با آب می باشد که به واسطه وجود پلیمرهای متنوع مخصوصاً چسب بتن در ساختار خود علاوه بر قابلیت شکل پذیری و چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح مخصوصاً بتن، امکان نفوذ ناپذیر نمودن،جهت ترمیم و رفع آسیب دیدگی های سطحی در سازه و نمای بتنی به کار می رود.