درزبند و ماستیک

درزبند و ماستیک شرکت زرلو شیمی بر پایه سیمان ، قیر و پلی سولفاید ، سیلیکون تولید می شود
null

ماستیک گرم اجرا

این ماده بر پایه الستومر لاستیکی می باشد که برای پر نمودن درز های انبساطی و اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد

null

ماستیک سرد اجرا

نوعی ماستیک بر پایه قیر که به چسبندگی بتن به آجر و آسفالت و … می باشدکه به علت انعطاف پذیری و …

null

ماستیک پلی یورتان

این ماستیک ماده درزگیر و پر قابلیت یک جزئی با ساختار مشابه پلی یورتان می باشد که …