زودگیر شاتکریت پودری ، افزودنی که باعث تسریع گیرش آنی بتن و رسیدن به مقاومت مطلوب در کوتاه ترین
زمان ممکن می شود ، وجود کلسیم و منیزیم و همچنین موادی که نقش تنظیم PH در این محصول را دارند باعث
گیرش سریع سیمان می گردد .

زودگیر شاتکریت پودری را با اجزاء خشک بتن مخلوط نمایید، سپس آب مصرفی در محل خروج مصالح به مخلوط
خشک افزوده می شود . باید دقت نمود که سریع ا پس از ترکیب مخلوط مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد.

بر حسب عیار بتن ، زمان گیرش لازم و دمای محل اجرا میزان مصرف دقیق زودگیر شاتکریت پودری تعیین می
گردد . اما عموم ا میزان مصرف زودگیر شاتکریت پودری ۲ الی ۷ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

بتن پاشی یا شاتکریت
بتن ریزی در سطوح شیب دار
قابل استفاده در محل هایی که امکان قالب بندی وجود ندارد
انجام کارهای ترمیمی در سازه های بتنی
کانال ها و تونل ها
تسریع زمان باز نمودن قالب ها

زودگیر شاتکریت پودری موجب تسریع در زمان گیرش می شود
حصول مقاومت بالاتر در زمان کوتاهتر
زودگیر شاتکریت پودری باعث کاهش زمان لازم جهت نگهداری و محافظت از بتن می شود
افزایش دمای هیدراسیون
جلوگیری از یخ زدگی بتن
افزایش چسبندگی بتن

زودگیر شاتکریت پودری در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به
هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد .
در صورت برخورد اتفاقی زودگیر شاتکریت پودری با پوست یا چشم باید فور ا با آب شیرین فراوان شسته شود .
در صورت بلعیده شدن زودگیر شاتکریت پودری فور ا به پزشک مراجعه شود .
از تحریک مصدوم به تهوع خودداری کنید .
زودگیر شاتکریت پودری آتش زا نیست.

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

کیسه ۲۰ کیلویی