مکمل بتن زودگیر، محصولی کار آمد بر پایه روانسازها ، دوده سیلیسی و مواد افزودنی زودگیر کننده بتن می باشد که باعث
بهبود خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیری و ارتقاء دهنده بتن سخت شده می باشد . مکمل بتن زودگیر علاوه بر افزایش
کارایی بتن در حالت خمیری و افزایش دوام بتن سخت شده از طریق رفع جذب آب و قطع نفوذ پذیری ، موجب تسریع زمان
گیرش بتن می شود.

مکمل بتن زودگیر را می توان به دو صورت به بتن افزود :
پس از اختلاط کامل تمام اجزاء سازنده بتن
با کل آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط نموده و سپس به مخلوط بتنی افزوده شود.

میزان مصرف مکمل بتن زودگیر ۴ تا ۸ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .

بتن ریزی در آب و هوای سرد و مناطق سردسیر
ساخت بتن های پر مقاومت و نفوذ نا پذیر
بتن ریزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی
ساخت بتن اسکله ها ، پل ها ، منابع و . . .
ساخت بتن تصفیه خانه ها ، استخرها و . . .

مکمل بتن زودگیر باعث کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی عیار سیمان
کاهش نسبت آب به سیمان
افزایش روانی یا کارایی بتن
سهولت پمپاژ و حصول مقاومت فشاری زودرس
تسریع زمان گیرش بتن
سازگار با انواع سیمان های پرتلند
افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود ۱۰ تا ۴۰ درصد
کاهش جذب آب و آب بندی بتن
جلوگیری از نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی

درصورت بلعیده شدن مکمل بتن زودگیر فور ا به پزشک مراجعه شود .
درصورت برخورد اتفاقی مکمل بتن زودگیر با پوست یا چشم باید فور ا با آب شیرین فراوان شسته شود .
توصیه می شود در هنگام کار نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک ، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

کیسه ۲۰ کیلویی