نوارهای آب بندی (واتراستاپ) تولیدی شرکت شیمیایی بتن پلاست به تکیه بر دانش روز و بهترین مواد اولیه PVC (پلی وینیل کلراید)، توسط پیشرفته ترین ماشین آلات روز طراحی و تولید می شود. واتراستاپ ها جهـت جلوگیری از عبور آب در درزهای اجـرایی و انبساطی سازه های بتنی مــورد استفاده قرار می گیرد. واتـراستاپ های تولیدی شرکت شیمیایی بتن پلاست در عرض های ۱۵ـ ۲۰ ـ ۲۴ ـ ۳۰ و ۴۰ سانت و در انواع واتـراستاپ دیواری تخت، واتـراستاپ دیواری حفره دار، واتـراستاپ کفی تخت، واتراستاپ کفی حفره دار و واتراستاپ های دمبلی طراحی و تولید می شوند. واتراستاپ ها بنا به نیاز سازه بتنی با Elangation (میزان ارتجاع) ۲۴۰ الی ۳۵۰ و در ضخامت های ۵/۲ تا ۱۰ میلیمتر قابل تولید می باشند.

– پس از تخلیه واتراستاپ ها از داخل کامیون آن را روی پالت قرار دهید. ۲ – در صورت عدم استفاده از واتراستاپ برای مدت طولانی حتماً رول های واتراستاپ با پوشش مناسب محافظت شود. ۳ – حتی الامکان قبل از موعد استفاده از واتراستاپ رول های آن باز نشود. ۴ – رول های واتراستاپ در شرایط آب و هوایی گرم از تابش مستقیم نور خورشید محافظت شده و در محفظه ای سر پوشیده قرار گیرد. ۵ – در شرایط آب و هوایی سـرد و یخبندان رول های واتراستاپ در اتاقک و یا محفظه بسته که دمای آن از دمای محیط بالاتر است نگهـداری شود. ۶ – چنانچه واتـراستاپ در اثر حمل و نقل طولانی و یا چیده شدن بیش از حد روی هم دچار تغییر شکل ظاهـری شده است، پیشنهاد می شود قبل از استفاده رول های واتراستاپ باز شود و توسط اعمال حرارت نسبت به حصول سطحی صاف و هموار اقدام نمایید. ۷ – از سوراخ کردن واتراستاپ ها برای عبور سیم جدا خودداری نمایید. ۸ – چنانچه واتـراستاپ ها در نتیجه کشش یا جابجایی دچــار پارگی شوند از درجه کارایی ساقط خواهند شد و چنانچه لزوم استفاده اجباری وجود دارد باید توسط هویه واتراستاپ نقاط پارگی ترمیم شوند. ۹ – واتراستاپ ها باید به نحوی نصب گردد که زمان زیادی از نصب تا زمان بتـن ریزی نگذرد ( زیرا واتراستاپ نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب یا سرمای شدید باشد. در صورت لزوم باید توسط پوشش مناسب محافظت گردد. ) ۱۰ – در کف های بتنی بایـد دقت شود آج های عمودی واتراستاپ در معرض بتن ریزی کج نشوند. ۱۱ – امکان نصب واتـراستاپ روی سطح بتـن وجود ندارد و باید حتماً در وسط سازه قرار گیرد. ۱۲ – در کف های بتنی باید واتراستاپ کفی استفاده شود و باید آج ها رو به بالا قرار گیرد و امکان استفاده معکوس وجود ندارد.

مقدار ابر روان کننده کربوکسیلاتی زودگیر محاسبه شده براساس درصد وزن سیمان مصرفی با ۲ برابر حجم از آب
اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن در حال اختلاط به تدریج اضافه شود . توجه گردد افزودنی مستقیم
روی مصالح خشک ریخته نشود . برای اختلاط کامل به ازای هر متر مکعب حجم میکسر ۱ دقیقه عمل میکس انجام
شود . میزان مصرف پیشنهادی ۰ / ۲ الی ۰ / ۸ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .