پاور ژل میکروسیلیس ، نوعی افزودنی اصلاح شده پیشرفته بر پایه کربوکسیلات متشکل از پودر میکروسیلیس ،ابر روان کننده
و مواد دافع آب می باشد که برای ساخت انواع بتن های توانمند ، نفوذ نا پذیر و پر دوام مورد استفاده قرار می گیرد . پاور ژل
میکروسیلیس یک سوپر پوزولان است و تأثیر قابل ملاحظه ای در افزایش مقاومت ، دوام و دیگر خواص بتن دارد. این محصول از شیمی ساختمان محصولی پر کارآمد د رآمد در آب بندی و مقاوم سازی بتن است ، قیمت ژل میکروسیلیس مناسب تر از بقیه محصولات آب بندی می باشد.

بهتر است پاور ژل میکروسیلیس را در زمان ساخت بتن و یا در آب بتن حل نمود و سپس به اجزاء خشک بتن افزود . پیشنهاد
می شود در مواردی که فاصله زمانی ساخت و بتن ریزی زیاد است پاور ژل میکروسیلیس در دو مرحله مورد استفاده قرارگیرد
( یک قسمت در بچینگ و قسمت بعدی ۲ دقیقه قبل از بتن ریزی به تراک میکسر اضافه گردد ) پس از اضافه کردن حدود ۲
تا ۴ دقیقه مخلوط را بهم بزنید .

در هر ۱۰۰ کیلوگرم از مواد سیمانی بتن ، تقریب ا ۳ الی ۵ کیلوگرم پاور ژل میکروسیلیس مصرف می شود .

ساخت بتن های پر مقاومت ، جهت بتن ریزی های حجیم
بتن های در معرض سیکل های ذوب و انجماد
بتن های آب بند ، تونلهای راه وآب ، کانالهای انتقال آب ، تصفیه خانه و مخازن
مناسب ساخت بتن های در معرض انفجار و بتن کف سخت صنعتی
بتن ریزی در مناطقی که تحت حمله مواد شیمیایی و خورنده قرارگرفته است
ساخت بتن های اسکله ، پل ، عرشه پل ، مخازن و سدها

کاهش عیار سیمان و آب انداختگی و جداشدگی بتن
افزایش مقاومت های فشاری و کششی و خمشی
افزایش دوام و پایایی بتن در سیکل های ذوب و انجماد
پاور ژل میکروسیلیس باعث کاهش نفوذ پذیری در برابر آب ، یون کلر و هجوم سولفات
ساخت بتنی کاملا خمیری و ایجاد سطحی کاملا اکسپوز
افزایش روانی بتن بدون نیاز به فوق روان کننده

موقع استفاده از پاور ژل میکروسیلیس دستکش لاستیکی و عینک استفاده نمایید .
در صورت تماس پاور ژل میکروسیلیس با چشم با آب شیرین فراوان شستشو دهید .
پاور ژل میکروسیلیس قابلیت اشتعال زایی ندارد .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

سطل ۲۵ کیلویی