واتر پروف پودری بتن

روش مصرف

1 – مقدار محاسبه شده ماده افزودنی واتر پروف پودری با توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط، به تدریج اضافه شود .

2 – این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از میکس کامل ، بتن ریزی انجام شود .

نکته : پیشنهاد می شود به ازای هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3 – واتر پروف پودری بتن را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا تراک میکسر اضافه نمود.

نکات: 1- لازم است واترپروف پودری بتن ، همراه با مواد کاهنده آب ( روانسازهای بتن ) مصرف شود. بهترین روش برای افزودن ماده افزودنی واتر پروف پودری ، افزودن آن پس ازترکیب روانساز ها با مخلوط بتنی است .

2- معادل وزنی واترپروف مایع مصرفی از میزان آب اختلاط بتن کم شود.

میزان مصرف

میزان مصرف واتر پروف پودری به ضخامت بتن بستگی دارد.

معمولاً برای بتن تا ضخامت 15سانتیمتر، در حدود 3 درصد وزن سیمان مصرفی و برای ضخامت بتن بالای 15 سانتیمتر 1/5 الی 2 درصد وزن سیمان مصرفی، می توان استفاده نمود.

نکته: استفاده بیش از 3 برابر مذکور بدون استفاده از فوق روان کننده باعث کاهش مقاومت بتن می گردد.

واتر پروف پودری بتن

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

علت وجود مقاطع متخلخل، کسری فیلرها و ریز دانه ها در بتن می باشد، که باعث بوجود آمدن فضاهای خالی میان سنگدانه ها می شود و بتن دچار ضعف نفوذپذیری و افت کیفی خواهد شد . بتن نفوذ پذیر، در برابر نفوذ آب و یون های مخرب ضعیف است و در نتیجهدوام پایین تری خواهد داشت و آسیب پذیرتر خواهد شد. برای پر کردن فضای خالی بین سنگدانه ها ، استفاده از ماده افزودنی واتر پروف پودری، گزینه مناسبی است. واترپروف پودری ماده ای است بر پایه اسیدهای چرب که حاوی مواد پرکننده خلل و فرج و مواد دافع آب میباشد که طی واکنش با ترکیبات حاصل از هیدراسیون سیمان، در داخل منافذ و حفره ها جاری شده و نقش دافع آب و رطوبت را به عهده می گیرد. نفوذ نا پذیری بتـن از عوامل تعیین کننده برای پیش بینی و ارزیابی دوام و استحکام بتن می باشد. اگر بتن با طرح اختلاط صحیح و با نسبت آب به سیمان و مواد سنگی مرغوب تولید گردد نفوذ پذیری آن کاهش می یابد، افزودن مقدار کنترل شده از مواد واترپروف پودری به مخلوط ، بتنی مرغوب تر و متراکم تر ، با کاهش چشمگیر نفوذپذیری ایجاد خواهد نمود