واتر پروف مایع بتن

روش مصرف

1 – مقدار واتر پروف مایع بتن محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط، به تدریج اضافه شود .

2 – این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از میکس کامل ، بتن ریزی انجام شود . پیشنهاد می شود به ازای هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3 –واتر پروف مایع بتن را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا تراک میکسر اضافه نمود.

توجه گرددماده افزودنی واتر پروف مایع بتن، مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود

میزان مصرف

میزان مصرف دقیق واتر پروف مایع بتن، با آزمایشات دقیق کارگاهی و با توجه به مصالح مصرفی در طرح اختلاط مشخص می شود. اما بطور معمول ، میزان مصرف واتر پروف مایع ، برای آب بند نمودن بتن های حجیم 2 الی 2/5 درصد وزن سیمان مصرفی میباشد. توجه گردد که مصرف بیش از حد این محصول تا 2برابر میزان معمول، میتواند باعث افزایش زمان گیرش اولیه بتن گردد. مقاومت نهایی تحت تأثیر این دیرگیری کاهش نیافته و معمولاً افزایش می یابد. همچنین کارایی بتن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

واتر پروف مایع بتن

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

ماده افزودنی واتر پروف مایع بتن ، مخلوطی فرموله شده از روانسازها ، رزین های ضد آب و ترکیبات هیدروفوبیک می باشد که برای آب بنـد نمودن و نفوذ نا پذیر ساختن انواع بتن ، ملات های بنایی و دوغاب کاری مناسب میباشد . واتر پروف مایع بتن پس از افزوده شدن به بتن، به لحاظ دارا بودن مواد روانساز بتن در فرمولاسیون خود ، به سرعت درآب پخش میشود و بصورت یک عامل قوی پخش کننده ذرات عمل کرده و سبب میشود که ذرات سیمان که تمایل به کلوخه شدن دارند، پخش شوند و سطح آزاد وسیعتری بدست آورند. بدین ترتیب آب موجود در مخلوط به نحو مؤثرتری عمل کرده و عمل هیدراسیون با آب کمتر و به نحو مؤثرتری صورت پذیرد این امر سبب می شود میزان آب مصرفی تا بیش از 10% کاهش یافته و در نتیجه بتن با دانسیته بیشتر و نفوذ پذیری کمتر حاصل می گردد. علاوه بر این، روان شدن بتن به کمک ماده افزودنی واتر پروف مایع ، به دلیل پخش مناسب ذرات در مخلوط بتنی ، فضای خالی بین سنگدانه ها را پر نموده و مخلوطی یکپارچه و همگن تشکیل می دهد . علاوه بر قدرت روان کنندگی به سبب وجود رزین های ضد آب در ساختار این ماده ، چسبندگی و تراکم ذرات نیز افزایش یافته و نفوذپذیری کاهش می یابد.