آنی گیر بتن

روش مصرف

آماده سازی:

سطح مورد نظر برای اجرای آنی گیر را عاری از هرگونه آلودگی و چربی و مواد سست و زائد گردانید .

روی سطحی که برای اجرای آنی گیر بتن مدنظر است، درزی به شکل جناقی (V)   ایجاد نمایید.

به ازای هر کیلوگرم پودر آنی گیر، 250 الی 300 گرم آب جهت ساخت ملات آب بند مورد نیاز است.

ملات آماده شده را روی درز به مدت 15 ثانیه نگه دارید . بهتر است که پر کردن درز جناقی را از اطراف به طرف مرکز درز انجام دهید.

پس از گیرش آنی گیر و رفع نشتی ، ناهمواریها را بتراشید تا با سطح قبلی همسطح شود.

همیشه مقداری آنی گیر را با آب ترکیب نمایید که در زمانی کمتر از 25 ثانیه مورد استفاده قرار گیرد.

همیشه پودر را به آب اضافه نمایید . در صورت ترکیب معکوس ، خمیر به سرعت سخت و غیر قابل استفاده خواهد شد.

بهترین روش اجرای آنی گیر بتن توسط دست ( دستکش ) می باشد.

زمان و سرعت گیرش آنی گیر به دمای آب و محیط و پودر آنی گیر بستگی دارد.

شرایط محیطی روی سرعت گیرش تاثیر بسزایی دارد . برودت هوا گیرش را به تاخیر خواهد انداخت و گرمای هوا موجب افزایش سرعت گیرش خواهد شد.

چنانچه فشار آب زیاد است، توسط قرار دادن یک لوله باریک نسبت به زهکشی اقدام نموده و سپس اطراف آن را توسط ملات آنی گیر آب بندی نمایید.

در مناطقی که درزهای بزرگ وجود دارد بهتر است ، درزگیری را از قسمت بالا به سمت پایین انجام دهید.

در صورتی که زمان اجرا نشت آب وجود نداشته باشد، ابتدا سطح را مرطوب نموده و سپس ملات را اجرا نمایید و ملات اجرا شده را به مدت 15 دقیقه پس از اجرا مرطوب نگه دارید.

زمان گیرش آنی گیر پودری پس از 15 ثانیه آغاز و نهایت پس از گذشت 3 دقیقه کاملا سخت می شود.

میزان مصرف

میزان مصرف بر اساس حجم سوراخ و یا عمق شیار و با دانستن وزن مخصوص ماده آنی گیر بتن در حالت خمیری مشخص می گردد ولی بطور معمول می توان گفت برای یک متر مربع به ضخامت 5 میلیمتر در حدود 6 کیلوگرم از این ماده مصرف می گردد .

آنی گیر بتن

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

عدم توجه به تولید بتن با کیفیت و با دوام ، احتمالا منجر به بروز ترک ها یا درزهایی در بتن خواهد شد. ایجاد ترک و درز در سازه های آبی یا مخازن نگهداری مایعات، می تواند منجر به خروج مایعات یا آب با فشار از محل ترک یا درز در بتن گردد. در اکثر مواقع تخلیه آب یا مایعات کار پرهزینه و یا محالی است و بهترین روش این است که آب بندی در همان حالت انجام شود . بدین منظور استفاده از محصول آنی گیر بتن گزینه مناسبی است . آنی گیر بتن ، نوعیملات آماده بر پایه سیمان می باشد که در مواردی که سازه بتنی دچار نشت شدید باشد، مورد استفاده قرار می گیرد، این ماده با تسریع در امر واکنش هیدراسیون، در مدت زمان کمتر از 10 ثانیه سخت می شود و مانع از نشت و عبور آب می گردد . در واقع آنی گیر بتننوعی ماده آب بند کننده فوری می باشد که پس از مخلوط شدن با آب، ملات خمیری قدرتمند برای انسداد آنی نشت های پر فشار می سازد . این ماده را می توان بر روی انواع سطوح بتنی و سنگی اجرا نمود . با توجه به اینکه ضریب انبساطی آنی گیر بتن با ضریب انبساطی بتن برابر است، عمری برابر عمر سازه خواهد داشت .