مکمل بتن زودگیر

روش مصرف

روش مصرف مکمل بتن زودگیر

ژل میکروسیلیس زودگیر را به دو طریق می توان به بتن افزود :

1 – با کل و یا بخشی از آب اختلاط بتن ترکیب نمایید و سپس به مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید

2 – ژل میکروسیلیس زودگیر را می توان بعد از افزودن کلیه اجزای سازنده مخلوط بتنی افزود . توجه شود که به ازای هر متر مکعب بتن باید حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد

مصرف بیش از حد مجاز ماده افزودنی ژل میکروسیلیس زودگیر می تواند گیرش را از حد نرمال سریع تر نماد و به این ترتیب در فرایند هیدراسیون خلل ایجاد کرده و در نهایت موجب ایجاد ضعف در خواص بتن شود.

میزان مصرف

میزان مصرف مکمل بتن زودگیر 

میزان مصرف ژل میکروسیلیس زودگیر با انجام مطالعات دقیق آزمایشگاهی مشخص می شود و شرایط آب و هوایی و نوع مصالح مصرفی دارد ولی به طور معمول میزان استفاده از ژل میکروسیلیس زودگیر 5 تا 7 درصد وزن سیمان مصرفی است . توجه نمایید که برای حصول مقاومت فشاری بالا و دستیابی به بتنی توانمند باید قبل از افزودن ژل میکروسیلیس زودگیر 10 تا 15 درصد از آب طرح اختلاط را کاهش داد .

مکمل بتن زودگیر

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

محصولی کار آمد بر پایه روانسازهای کربوکسیلاتی ، دوده سیلیسی ، فیلرها و الیاف پلی پروپیلن و مواد افزودنی زودگیر کننده بتن می باشد که باعث بهبود خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیری و ارتقاء خواص در بتن سخت شـده خواهد شد . این مـاده موجب افزایش کارایی بتــن در حالت خمیری و افزایش دوام و پایایی بتــن سخت شده از طریق رفع جـذب آب و قطع و کاهش شدید نفوذ پذیری می شود، ژل میکروسیلیس زودگیر موجـب تسریع زمان گیرش بتن شده و برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد مناسب است.