ماستیک گرم اجرا

روش مصرف

  1.  سطح زیر کار باید عاری از هر گونه چربی ، گرد و غبار و رطوبت باشد . برای پاکسازی سطح می توان از فشار باد و برس برقی استفاده نمود . ماستیک گرم اجـرا را تا دمای 160 درجه سانتیگراد و به صورت حرارت غیـر مستقیم گرم نموده و پس از رسیـدن ماستیک گرم اجرا به حالت سیال با روش های ریزشی ، تزریق و . . . اجرا نمایید .

میزان مصرف

میزان مصرف  ماستیک گرم اجرا با محاسبه حجم محل اجــرا و لحاظ نمودن وزن مخصـوص ماده قابل محاسبه می باشد .

ماستیک گرم اجرا

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

ماستیک گرم اجرا یک درزگیر الاستیک بر پایه بیتومن را بر می باشد که برای پر نمودن درزهای انبساط و ژوئن های افقی مــورد استفاده قرار می گیــرد و هیچ گونه اثر سوئی بر روی آب آشامیدنی ندارد