عایق سفید بام

روش مصرف

  1. قبل از مصرف سطح زیرکار از هر گونه گرد و غبار و ذرات سست پاک نمایید . سپس ترک ها ، ناهمواری ها و تخلخل های ایجاد شده در سطح را با عایق سفید پر نمایید . ابتـدا کل سطح را با پرایمر پوشش داده و پس از 2 ساعت عایق سفید را روی کل سطح اجرا کرده و سریعاً روی سطح آن را با الیاف مخصوص بپوشانید . دقت شود که الیاف کاملاً روی عایق چسبانده شود که این کار به دلیل خاصیت الیاف مانع از ایجاد غبار در سطح می شود و پس از گذشت 4 ساعت عایق را با فرچه یا غلطک برای دست دوم اجرا کنید .

میزان مصرف

میزان مصرف عایق سفیـد بسته به میزان تخلخل سطوح زیرکار و ناهمواری قابل محاسبه می باشد اما عموماً 2 تا 2/5 کیلوگرم عایق سفید (بام) در هر متر مربع مورد استفاده می باشد .

عایق سفید بام

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

عایق سفید (بام) نوعی پوشش آب کننده است که از مواد پلیمری و الاستومری بر پایه آب ساخته شده است و پس از خشک شدن و تغییر شیمیایی کاملاً آب بند میباشد. عایق سفید (بام) مناسب برای اجرا بر کلیه سطوحی که نیاز به آب بندی دارد ؛ اعم از فلزی ، سیمانی ، موزائیک ، ایزوگام و آسفالت های ترک خورده ، چوب و کلیه سطوح آماده سازی شده جهت اجرا ، غیر از سطوح چرب ، جلبک زده و خاکی میباشد . مقاومت به اشعه خورشیـد و انعطاف پذیری در شرایط مختلف ، سرعت در اجرا ، بهداشتی بودن چه در حین اجــرا و چه پس از آن باعــث کاربرد گستـرده تر آن شــده است .