پودر میکرو سیلیس

روش مصرف

  • دوده سیلیسی به یکی از روشهای زیر می تواند به مخلوط اضافه شود:1 – بهترین روش مصرف این است که پودر میکروسیلیس با بخشی از آب اختلاط و مقدار مشخصی روانساز بتن ترکیب شده و توسط میکسر پر سرعت کاملا میکس و دیسپرس شود ، سپس به بتن اضافه شود.

   2 – دوده سیلیسی را می توان هنگام ساخت بتن، به اجزای خشک افزود.

   3 – می توان پودر میکروسیلیس را با بخشی از آب اختلاط ترکیب نموده و به شکل دوغاب در آورده و سپس به مخلوط اضافه نمود.

    

میزان مصرف

میزان مصرف پودر میکروسیلیس بسته به میزان بهبود در خواص بتن مورد نظر، از 7 الی 12 درصد وزن سیمان توصیه می شود. توجه شود که به اندازه دوده سیلیسی افزوده شده، می توان از میزان سیمان مصرفی کاهش داد . افزودن دوده سیلیسی به دلیل ریز دانه بودن و قابلیت پراکندگی آسان در فضا، به تنهایی پیشنهاد نمی شود و بدلیل داشتن خاصیت جذب آب ، بهتر است از روانسازهای بتن بصورت توام استفاده شود، تا از ترک خوردگی و کاهش کارایی و عدم تراکم بتن ممانعت به عمل آید.

پودر میکرو سیلیس

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

از عمده دلالیل نفوذپذیری بتن، می توان به تخلخل های ریز و میکروسکوپی بین سنگدانه های بتن اشاره نمود که به دلیل کمبود فیلر و ریز دانه ها بوجود می آید . از دیگر علت های نفوذ پذیری بتن، تشکیل لوله های موئین پس از تبخیر آب، در فرایند هیدراسیون می باشد. دوده سیلیسی یا پودر میکروسیلیس افزودنی مناسب برای پر کردن این فضاهای خالی می باشد. زیرا ذرات دوده سیلیسی به مراتب ریز تر از دانه های سیمان هستند و به خوبی فضاهای بسیار ریز میکروسکوپی را پر می کنند. پودر میکروسیلیس، پودری به رنگ خاکستری است که حاوی حدود 94-96 درصد دی اکسید سیلسیوم (sio2) می باشـد که از فراینــد تولید فروسیلیسیوم، در کوره های قوس الکتریکی به دست می آید و برای ارتقاء بعضی از خواص بتن در زمان تولید و ساخت، به بتن افزوده می شود . به این ترتیب با افزودن این ماده ساختار خمیر سیمان متراکم شده و نفوذ پذیری کاهش و مقاومت بالا خواهد رفت .