ضد یخ با کلراید (مایع پودری)

روش مصرف

  •    مقدار ضد یخ مایع ملات محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود .این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از میکس کامل ، بتن ریزی انجام شود .

   نکته : پیشنهاد می شود به ازای هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

   این ماده را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا تراک میکسر اضافه نمود.

   توجه گردد ماده افزودنی ضد مایع ملات مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود.

میزان مصرف

میزان مصرف ضد یخ ملات، به برودت هوای محیط در هنگام بتن ریزی و 8 الی 12 ساعت بعـد از بتـن ریزی و همچنین عیار بتن بستگی دارد . لذا پیش بینی تغییرات دمای محیط به منظور تعیین دقیق مقدار مصرف باید همواره مورد توجه قرار بگیرد .

درصـد وزنی مصرف ضد یخ بتن بر اساس وزن سیمان مصرفی در عیارهای مختلف بتن :

دما  بر حسب C

عیار 300

عیار 350

عیار 400

0 تا 5-

5/2

2

5/1

5- تا 10-

3

5/2

2

10- تا 15-

5

4

3

ضد یخ مایع با کلراید

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

افزودنی مایع برای افزایش سرعت گیرش در هوای سرد

مناسب برای بتن های غیر مسلح

شرح

یخ زدن بتن همواره یکی از معضلات بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد می باشد. به طور معمول بتن در دماهای پایین مقاومتهای کمتری نسبت به بتن ریزی در شرایط آب و هوایی نرمال خواهد داشت . بتن و یا ملاتی که حتی یک بار در سنین اولیه گیرش یخ زده باشد ، نسبت به بتن محافظت شده در برابر یخ زدگی، شرایط بسیار ضعیف تری خواهد داشت. لازم است که بتن یا ملات سیمانکاری در شرایطی که قرار است در دماهای پایین اجرا شود ، در برابر احتمال یخ زدگی ایمن شود.

ضد یخ مایع ملات، محصولی مایع ، بر پایه کلراید ، نیترات های سـدیم و کلسیم و مواد افزودنی شتاب دهنــده فرموله و تولید شده است و با افزودن به مخلوط بتن یا ملات ، موجب افزایش سرعت گیرایی و افزایش سرعت فرآیند هیدراسیون می شود . ماده افزودنی ضد یخ مایع ملات، گیرایی بتن را از 12 ساعت به 4 الی 5 ساعت تقلیل می دهد . این ماده مخصوص استفاده در ساخت بتن های غیر مسلح می باشد .

یخ زدن بتن پیش از رسیدن خمیر بتن به گیرش اولیه و کسب مقاومتهای اولیه مورد انتظار ، موجب انبساط حجمی خمیر سیمان خواهد شد که ناشی از یخ زدن آب موجود در مخلوط بتنی است که قبل از رسیدن به گیرش اولیه و دستیابی به مقاومت های اولیه، که قرار بود در فرایند واکنش هیدراسیون شرکت کند ولی با توجه به برودت هوا یخ زده است و به همین دلیل سیمان داخل مخلوط واکنش هیدراسیون انجام نمی دهد و گیرش به تعویق می افتد . بنابراین با توجه به آب یخ زده که در فرآیند هیدراسیون شرکت داده نشده ، پس از افزایش دمای محیط و با آب شدن آب منجمد ، فرآیند هیدراسیون آغاز می شود که نیاز به ویبره مجدد خواهد داشت و طبعاً مقاومتهای کسب شده ضعیفی حاصل خواهد شد .

بنابراین چنانچه یخ زدن بتن قبل از گیرش و کسب مقاومت های لازم اولیه رخ دهد، آسیب های جدی به بتن وارد خواهد شد، ولی چنانچه این یخ زدگی پس از گیرش و حصول مقاومت اولیه مطلوب صورت گیرد ، بتن تحمل بیشتری در برابر یخ زدن خواهد داشت. دقت شود که ضد یخ ملات به دلیل داشتن کلراید در فرمولاسیون خود ، برای استفاده در بتن مسلح مناسب نمی باشد و موجب خوردگی میلگردها و در نهایت تخریب بتن خواهد شد. ضد یخ مایع ملات برای افزودن به ملات های سیمانکاری و بتن های غیر مسلح مناسب است.