ضدیخ مایع بتن (بدون کلراید)

روش مصرف

  • آماده سازی :ابتدا سطح قالب ها و آرماتورها را از آب و برف و یخ بزدایید . در صورت امکان آنها را گرم نمایید تا دمای آنها به بیش از 5 درجه سانتیگراد برسد .

   دقت نمایید تا هنگام بتن ریزی ، دمای بتـن از محدوده 6 درجه سانتیگراد کاهش پیدا نکند .در صورت امکان با پوشش مناسب درجه حرارت بتن را حفظ نمایید .

   افزودن محصول :

   مقدار ضد یخ بتن محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود .

   این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از میکس کامل ، بتن ریزی انجام شود .

   نکته : پیشنهاد می شود به ازای هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

   ضد یخ بتن را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا تراک میکسر اضافه نمود.

   نکته : توجه شود به مقداری که ضد یخ بتن استفاده میشود از آب بتن کاسته شود .

میزان مصرف

میزان مصرف ضد یخ بتن به برودت هوای محیط در هنگام بتن ریزی و 8 الی 12 ساعت بعـد از بتـن ریزی و همچنین عیار بتن بستگی دارد . لذا پیش بینی تغییرات دمای محیط به منظور تعیین دقیق مقدار مصرف باید همواره مورد توجه قرار بگیرد .

درصـد وزنی مصرف ضد یخ بتن بر اساس وزن سیمان مصرفی در عیارهای مختلف بتن :

 

 درصد وزنی مصرف ضدیخ مایع بتن (بدون کلراید) :

دما محیط بر حسب C

عیار 300

عیار 350

عیار 400

0 تا 5-

5/2

2

5/1

5- تا 10-

3

5/2

2

10- تا 15-

5

4

3

ضدیخ مایع بتن (بدون کلراید)

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد همواره یکی از مشکلات موجود برای مجریان محترم می باشد . آب و هوای سرد موجب یخ زدن آب بتن و در نتیجه انبساط حجمی بتن بعد از سخت شدن خواهد شد که معضلات گوناگونی را برای بتن ایجاد خواهد نمود. با یخ زدن آب مخلوط ، آن بخش از آب که می بایست در مخلوط بتنی با سیمان واکنش نشان دهد، حذف می شود و در اصل آبی در مخلوط باقی نمی ماند که فرآیند هیدراسیون کامل شود و بتن فرم لازم را بگیرد . بنابراین فرایند هیدراسیون دچار خلل شده و گیرش اولیه بتن اتفاق نمی افتد. یکی از راههای جلوگیری از یخ زدن آب مخلوط و حصول گیرش اولیه سریعتر، استفاده از ماده افزودنی ضد یخ مایع بتن به عنوان شتاب دهنده فرآیند هیدراسیون و افزاینده حرارت زایی بتن در شرایط آب و هوای سرد است. ضد یخ مایع بتن مایعی بر پایه نیترات سدیم ، کلسیم و مواد افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون است که برای بتن ریزی در سرمای شدید فرموله و طراحی شده است و گیرایی بتن را از 12 ساعت به 4 الی 5 ساعت تقلیل می دهد . این ماده مخصوص استفاده در ساخت بتن های مسلح می باشد و هیچ گونه ماده خورنده که برای فولاد مضر باشد، در ترکیب آن وجود ندارد . با افزودن میزان مشخص از ماده ضد یخ مایع بتن به مخلوط بتنی می توان شاهد واکنش سریعتر آب و سیمان بوده و در نهایت گیرش اولیه و مقاومت فشاری در مدت زمان کوتاهتری حاصل شود.