حباب ساز بتن

روش مصرف

  • 1- مقدار حباب هواساز بتن محاسبه شده با توجه به عیار بتن، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود .2- این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از میکس کامل ، بتن ریزی انجام شود .

   نکته : پیشنهاد می شود به ازای هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

   بهترین زمان افزودن حباب هواساز بتن ، 5 دقیقه پس از اختلاط کامل اجزای بتن می باشد.

   • توجه گردد ماده افزودنی حباب هوا ساز بتن مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود .

میزان مصرف

با توجه به میزان هوایی که حباب هواساز بتن در محدوده 4 تا 6 درصد در بتن ایجاد می کند و شرایط مختلفی مانند نوع سیمان ، نسبت آب به سیمان ، نوع سنگدانه ها ، میزان قلیایئت و دمای محیط و دمای بتن روی میزان هواسازی تاثیر بسزایی دارد، پیشنهاد می شود برای بدست آمدن میزان دقیق مصرف، آزمایشات دقیق کارگاهی انجام شود. ولی به طور معمول میزان مصرف حباب هواساز بتن 0/2تا 0/5 وزن سیمان مصرفی است.

حباب ساز بتن

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

ماده افزودنی حباب هوازای بتن ، ماده ای است جهت ایجاد حباب های منظم کروی و یکنواخت میکرونیزه هوا در بتن، که بصورت زنجیره ای، در مخلوط بتنی پخش می شود و باعث افزایش دوام و مقاومت بتن در برابر تخریب ناشی از یخ زدگی و نمک های ویژه ذوب می گردد و به منظور کاهش نفوذپدیری و افزایش عمر بتن،در برابر سیکل های مکرر ذوب و انجماد به مخلوط بتنی افزوده می شود . البته در مواردی که مخلوط بتنی دارای دانه بندی مناسبی باشد استفاده از این محصول بین سنگدانه ها ، کاهش آب انداختگی مخلــوط را به شکل چشمگیری ارائه می دهد .