زودگیر شاتکریت پودری

روش مصرف

    • 1 – زودگیر شاتکریت پودری باید به مصالح خشک افزوده شود و هنگام خروج از دستگاه پاشش، با آب ترکیب شود و شروع به واکنش نماید.

      2 – چنانچه از ماسه خیس در طرح اختلاط استفاده می شود نباید این محصول را به مصالح خشک افزود . در این حالت باید دقیقا قبل از اختلاط با آب زودگیر پودری شاتکریت را به مخلوط اضافه کرد.

میزان مصرف

میزان دقیق مصرف زودگیر شاتکریت پودری بر اساس سرعت ساخت بتن ، مدت زمان لازم برای بتن پاشی، سرعت گیرش ، رطوبت سطح مقطع ، شرایط دمای محیط ، نوع سیمان مصرفی و نسبت آب به سیمان و با انجام آزمایشات دقیق کارگاهی مشخص می شود و برای تعیین میزان دقیق مقدار مصرف، از زودگیر شاتکریت پودری می بایست مخلوط های آزمایشی در محل پروژه با توجه به در نظر گرفتن شرایط مذکور صورت گیرد . عموماً میزان مصرف 2 الی 7 درصــد وزن سیمان مصرفی می باشد .

زودگیر شاتکریت پودری

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

زودگیر شاتکریت پودری، ماده افـزودنی که باعث تسریع گیرش آنی بتــن و رسیـدن به مقـاومت مطلوب در کـوتاه ترین زمان ممکن می شـود. وجـود کلسیم و منیزیم و همچنین موادی که نقش تنظیم PH در این محصول را دارنــد، باعث گیرش سریع سیمان می گردد. این ماده افزودنی جهت گیرش سریع بتن های پاششی( شاتکریت ) و همچنین اجرای لایه مستحکم و مقاوم بتنی به شیوه شاتکریت، مورد استفاده قرار می گیرد. پودر زودگیر شاتکریت در زمان اجرای شاتکریت خشک، روی سطح بتن ، به همراه هوای فشرده با فشار روی سطح پاشیده یا شاتکریت می شود. پودر زودگیر شاتکریت آغاز و رشد سرعت هیدراسیون را سریعتر می کند و در نتیجه گیرش اولیه و نهایی بتن در زمان کوتاهتری انجام می شود و بتن زودتر به سختی مورد نظر می رسد.