دیرگیر کننده بتن مایع

روش مصرف

  • دیرگیر کننده مایع به روش های زیر به بتن افزوده می شود:1 – مقدار ماده افزودنی بتن محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود .

   2 – این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از میکس کامل ، بتن ریزی انجام شود .

   نکته : پیشنهاد می شود به ازای هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

   3 –دیرگیر بتن مایع را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا تراک میکسر اضافه نمود.

   توجه گردد ماده افزودنی دیرگیر کننده بتن مایع مستقیم

   روی سیمان خشک ریخته نشود .

    

میزان مصرف

میزان دیرگیر شدن بتن توسط ماده افزودنی دیرگیر بتن مایع به عوامل مختلفی از جمله دمای هوا ، عیار بتن ، دمای بتن ، مدت زمان مورد نظر برای ایجاد تاخیر در گیرش بتن، بستگی دارد که بر این اساس برای تعیین میزان دقیق، می بایستی با آزمایشات دقیق کارگاهی مشخص گردد . به طور معمول میزان استفاده از این ماده افزودنی 0/2تا 0/4 وزن سیمان مصرفی است.

دیرگیر کننده بتن پودری

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

محصولی کار آمد که پس از افزوده شدن به بتن، موجب تأخیر در زمان گیرش می شود و سرعت رونــد پیشرفت واکنش هیدراسیون را کم می کنـد . همچنین استفاده از دیرگیر کننده بتـن مایع، امکان ساخت بتن های حجیم را میسر می سازد .