چسب بتن استحکامی

روش مصرف

   • چسباندن بتن جدید به بتن قدیم :
    • سطح بتن قدیمی عاری از آلودگی ، رنگ ، روغن ، چربی و نقاط سست باشد.
    • یک لایه غلیظ و ضخیم از محصول چسب بتن استحکامی، روی سطح بتن قدیم اجرا نمایید.
    • به میزان 4 الی 6 درصد وزن سیمان مصرفی به بتن جدید اضافه شود.

    آب بندی داخلی بتن :

    • بدین منظور می توان چسب بتن را با بخشی از آب اختلاط و یا به بتن آماده اضافه نمود . دقت شود که به ازای هر متر مکعب بتن ، بایستی حداقلیک دقیقه عملیات میکس انجام شود. بهتر است چسب بتن به نسبت 3 به 1 با آب ترکیب شده و سپس به مخلوط اضافه شود.

    استفاده در کارهای ترمیمی:

    • یک لایه چسب بتن را روی مقطعی که ترمیم روی آن انجام می شود بکشید.

    به میزان 3 تا 5 درصد وزنی به ملات ترمیمی افزوده و اجرا کنید

میزان مصرف

میزان مصرف دقیق چسب بتن استحکامی به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که ازآن جمله می توان به میزان ناهمواری سطح ، دمای محیط ، نوع سیمان ، مقدار سیمان ، نوع مصالح مصرفی و …اشاره کرد . ولی میزان مصرف معمول این ماده جهت افزودن به بتن جهت آب بندی داخلی بتن عموما 5 تا 9 درصد وزن سیمان مصرفی ، جهت اضافه کردن به ملات ترمیمی 3 تا 5 درصد وزن سیمان مصرفی و برای افزودن به بتن برای افزایش چسبندگی به بتن قدیم و کاهش نفوذپذیری 4 تا 6 درصد وزن سیمان مصرفی است .

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

بنا بر هر شرایطی ممکن است اجرای یک مقطع بتنی، در نیمهکار رها شود و ادامه بتن ریزی برایتکمیل ساخت سازه در مدت زمان دیگری پس از گیرش نهایی بتن انجام شود . این شرایط موجب ضعف بتن از نظر مقاومتی و نفوذپذیری در محل قطع بتن ریزی خواهد شد که بدلیل عدم اتصال مناسب بین بتن جدید و قدیم صورت می گیرد . بدین منظور چسب بتن استحکامی گزینه مناسبی است که علاوه بر چسباندن بتن قدیم به بتن جدید ، در کارهای تعمیراتی نیز جهت چسبیدن بهتر ملات تعمیراتی به سطح قدیمی کاربرد دارد .علاوه بر آن با ترکیب با بتن تازه موجب چسبندگی بیشتر ذرات و بهبود خواص آن خواهد شد. چسب بتن استحکامی ، پلیمری است که از رزین های مصنوعی هموپلیمر فرموله و تولید شده و به آسانی با آب و سیمان بتن ، واکنش نشان می دهد و موجب افزایش مقاومت کششی ، خمشی و همچنین دوام بتن می شود ، البته مهمترین خاصیت این محصول افزایش چسبنـدگی است و به واسطه افزایش قدرت چسبندگی ذرات مخلوط بتنی ، افزایش تراکم و در نتیجه کاهش نفوذپذیری را به دنبال خواهد داشت.