چسب بتن آب بند

روش مصرف

   • به منظور افزایش نفوذ نا پذیری سطح :
    • سطح ملات یا بتن باید تمیز و فاقد گرد و غبار و چربی باشد
    • چسب بتن آب بند را به نسبت 1 به 1 یا 1 به 2 با آب آمیخته کنید
    • با قلم و غلطک یا پیستوله سطح مورد نیاز در 2 نوبت با فاصله 1 تا 3 ساعت آغشته نمایید .
    • به منظور افزایش نفوذ نا پذیری داخلی :
    • این محصول را به نسبت 1 به 3 تا 1 به 5 با آب به خوبی آمیخته کنید
    • اجزای خشک ملات را به محصول اضافه نمایید .
    • پس از اتمام کار توسط مواد عمل آورنده بتن به مدت 5 روز محافظت گردد .
    • به منظور چسبندگی ملات جدید به قدیمی :
    • سطح مورد نظر برای اجرا را عاری از هرگونه آلودگی و چربی و روغن و رنگ و مواد سست نمایید
    • یک لایه غلیظ و ضخیم از محصول چسب بتن را روی سطح بتن قدیمی اجرا نمایید
    • به میزان 4 تا 6 درصد وزن سیمان مصرفی از محصول را به ترکیب بتن تازه اضافه نموده و اجرا نمایید.

    استفاده در کارهای ترمیمی :

    • سطح زیر کار برای ترمیم را عاری از نقاط سست و هرگونه آلودگی و چربی نمایید
    • یک لایه از چسب رقیق شده با آب را به عنوان پرایمر زیر سطح اجرا نمایید

    به میزان 3 تا 5 درصد وزن سیمان مصرفی در ملات ترمیمی اضافه شود تا خواص چسبندگی ملات افزایش یابد

میزان مصرف

میزان مصرف دقیق چسب بتن آب بند با توجه به پارامترهای مختلفی مشخص می شود که از ان جمله می توان به میزان ناهمواری سطح ، دمای محیط ، نوع سیمان ، مقدار سیمان ، نوع مصالح مصرفی و … بستگی دارد . ولی میزان مصرف معمول این ماده جهت افزودن به بتن جهت آب بندی داخلی بتن عموما 5 تا 9 درصد وزن سیمان مصرفی ، جهت اضافه کردن به ملات ترمیمی 3 تا 5 درصد وزن سیمان مصرفی و برای افزودن به بتن برای افزایش چسبندگی به بتن قدیم و کاهش نفوذپذیری 4 تا 6 درصد وزن سیمان مصرفی است .

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

یکی از معضلات موجود در ساخت بتن ، بحث نفوذ پذیری اجزای مخلوط بتنی می باشد. استفاده از رزین های کوپلیمری سالهاست به منظور افزایش چسبندگی ذرات سازنده ملات یا بتن ، و همچنین پر نمودن فضای خالی بین سنگدانه ها در کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار می گیرد که موجب افزایش تراکم ببتن و در نتیجه کاهش نفوذپذیری بتن خواهد شد. این محصول با نام تجاری چسب بتن آب بند فرموله ، تولید و عرضه می شود. چسب بتن آب بند مایع غلیظ پلیمری با حالت امولسیونی بر پایه رزین های کوپلیمر میباشد . این چسب ها عموماً محلول های کلوئیدی از پلیمرهای مختلف در آب هستند که مقاومت کششی و خمشی و همچنین دوام بتن را افزایش میدهند . همچنین از این محصول می توان برای چسباندن بتن جدید به بتن قدیم و همچنین افزایش چسبندگی ملات های تعمیراتی به سطوح زیر کار استفاده نمود. همچنین چسب بتن آب بند مشکلات ایجاد درز سرد به دلیل عدم یکپارچکی بتن ، افزایش دمای هوا ، تاخیر در ساخت و حمل بتن و … ایجاد می شود را برطرف می کند.