الیاف پلی پروپیلن یا الیاف PP

روش مصرف

   • الیاف پلی پروپیلن را می توان در هر زمان به بتن اضافه نمود . معمولاً الیاف PP را در ابتدا با سنگدانه مخلوط کرده و سپس آب به آن اضافه می شود .

    *  می توان  الیاف پلی پروپیلن بتن را با آب طــرح اختلاط مخلوط کرده و سپس این آب را به ملات خشک اضافه نمایید که در این صورت می بایست برای رسیدن به مخلوطی یکنواخت و همگن 3 تا 4 دقیقه همزدن را ادامه دهید .

    *  الیاف PP را می توان به تدریج داخل میکسر ریخته و عمل همزدن در دور تند را باید تا حدی ادامه داد که از پخش کامل الیاف PP در داخل بتن اطمینان حاصل شود

میزان مصرف

مقدار متوسط مصرف الیاف پلی پروپیلن با توجه به عملکرد مورد نظر از 1 تا  3 کیلوگرم در هر متر مکعب متغیر است . بعنوان مثال مقدار متوسط مصرف  الیاف پلی پروپیلن بتن در دال ها حدود یک کیلوگرم در هر متر مکعب است .

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

الیاف پلی پروپیلن بتن جهت تقویت و مسلح کردن بتـن و مخلوط سیمانی و گچ می باشد ، مصرف الیاف پلی پروپیلن بتن باعث افزایش مقاومت خمشی ، کششی ، برشی و سایشی می شود . الیاف پلی پروپیلن هنگام مخلوط شدن به بتـن باعث ته نشین شدن و افزایش وزن بتـن نمی شود . و محیط قلیایی بتـن را از بیـن می برد ، الیاف پلی پروپیلن بتن با دو برش 12 و 18 میلی متـر جهت مصارف بتـن و با برش طولی 6 میلی متر جهت ملات های گچی و نازک تولید می شود .