تخریب کننده بتن (کتراک)

روش مصرف

ابتدا سنگ یا بتن مورد نظر را سوراخ نموده (توجه گردد که در سنگها یا بتنهای ایستاده آزاد چالها بصورت عمودی و در سنگها و بتنهای نهفته چالها با زاویه30 درجه نسبت به محور سنگ یا بتن حفر گردد) فواصل چالها باید منظم و طبق دستورالعمل بوده بدین منظور فاصله اولیه چال از لبه آزاد سنگ یا بتن حداکثر 15cm و فواصل چالها در وسط از 25cm شروع میشودکه می توانید از جدول زیر برای تعیین فاصله چالها در وسط از یکدیگر استفاده نمائید . برای تخریب کامل بهتر است عمق چالها بین 80 تا 90 درصد ارتفاع سنگ یا بتـن صورت گیرد . لازم است درون چالها کاملاً تمیز و عاری از خاک و رطوبت باشد سپس هر 5kg از تخریب کننده را با یک و یک سوم لیتر آب در تابستان و 1/5 لیتر آب در زمستان مخلوط کرده تا مخلوطی کاملاً همگن و عاری از حباب هوا بدست آید ، مخلوط حاصله تخریب کننده بتن (کتراک) را در داخل چالها ریخته بطوری که چالها کاملاً از ملات پرشوند بهتـر است برای جلوگیری از تابش آفتاب و ریزش باران روی چالها با گوه چوبی یا تکه ای نایلون پوشانده شود .

بتن مصلح

قطر سوراخ

40

50

60

فاصله دو سوراخ از هم

30

50

60

بتن مسلح غیر مسلح

قطر سوراخ

40

50

60

فاصله دو سوراخ از هم

40

70

100

سنگ نرم

قطر سوراخ

40

50

60

فاصله دو سوراخ از هم

40

80

120

سنگ سخت

قطر سوراخ

40

50

60

فاصله دو سوراخ از هم

30

40

60

میزان مصرف

میزان مصرف تخریب کننده بتن (کتراک) بستگی به فاصله چال ها و قطر آنها دارد . جدول روبرو مقدار تقریبی مصرف تخریب کننده بر اساس قطر چال هایی با عمق 1متر است .

قطر چال

36

38

40

42

44

46

48

50

مقدار مصرف

1/7

1/9

2/1

2/3

2/5

2/8

3

3/2

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

تخریب کننده بتن (کتراک) یک ماده تخریب کننده کاملاً بی صدا و بی خطر می باشد که روش عملکرد آن بر مبنای نیروی حاصل از افزایش چشمگیر حجم آن می باشد که بر خلاف مواد منفجره در هنگام تخریب ایجاد هیچ گونه صدا ، موج انفجار ، زمین لرزه ، دوده و گرد و غبار نمی نماید و با ایجاد ترک سبب خورد شدن و جدا شدن سنگ یا بتن می گردد . تخریب کننده بتن (کتراک) با انبساط خود ، تخریب انواع بتن مسلح ، غیر مسلح و انواع سنگ را مهیا می سازد .