کیورینگ سطحی بتن

روش مصرف

اجرای کیورینگ می بایست به محض اتمام بتـن ریزی یا همزمان با باز نمودن قالب ها انجام پذیرد . در صورت بروز تأخیر ، لازم است ابتدا سطح بتن آب پاشی و اشباع شود و بعد از آن کیورینگ اجرا گردد . در مناطق گرمسیر با بتن ریزی های حجیم لازم است ضخامت فیلم ماده کیورینگ روی سطح ، برای مقاومت در برابر فشار تبخیر آب بتن بیشتر باشد ، لذا پاشش کیورینگ روی سطح طی دو مرحله و با فواصل حدود 0/5 الی 1 ساعت انجام پذیرد .

میزان مصرف

عمل آورنده سطحی کیورینگ بتن قبل از مصرف خوب تکان داده شود ، سپس با استفاده از یک افشانه پمپی با حرکت رفت و برگشتی روی بتنی که بتازگی آب سطحی آن از دست رفته اسپری نمایید . 1 لیتــر از کیورینگ های مذکور قادر است 4 الی 5 متر مربع از سطح را پوشش دهد . که یک پوسته با ضخامت 5 الی10 میکرون به وجود می اورد .

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

کیورینگ با ایجاد یک لایه نازک بر روی سطح بتن پس از پایان عملیات بتن ریزی باعث انعکاس بخش عمده ایی از تابش نور خورشید و جلوگیری از تبخیر سریع آب بتن و بالا رفتن دمای سطح بتن شده و عاملی مهم در افزایش کیفیت نهایی بتن می باشد . کیورینگ شرایطی ایده آل جـهت عمل آوری و نگهداری بتن فراهم می سازد . شرایط عمل آوردن بتن ارتباط مستقیم با مقاومت و دوام بتن دارد