روغن قالب پایه آب

روش مصرف

روغن قالب را با استفاده از قلم مو ، برس ، غلطک یا پیستوله روی سطح قالب ها اجرا نمایید .

قبل از مصرف روغن قالب ، ظرف مواد به خوبی تکان داده شود . در صورتی که تمایل به اختلاط روغن قالب با آب دارید با توجه به نسبت مورد نظر ابتدا حلال را در ظرفی جدا گانه ریخته و کم کم به همراه هم زدن روغن قالب را به آن اضافه نمایید . روغن قالب  می توانــد به صورت خالص و بدون رقیق شدن با آب نیز مورد استفاده قرار بگیرد .

میزان مصرف

بسته به نوع قالب و شرایط محیطی مقدار مصرف متغیر می باشد و با توجه به غلظت مورد نیاز هر یک لیتر روغن قالب را با 1 الی 5/1 لیتر آب مخلوط نمایید . هر یک لیتر روغن قالب حدود 8 الی10 متر مربع قالب را پوشش می دهد .

*  روغن قالب را به صورت خالص ، بدون رقیق شدن با آب نیز می توان مورد استفاده قرار داد .

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

روغن قالب ، بر پایه حلال آب می باشد . نوعی روغن امولسیون می باشد که با ایجاد فیلم بسیار نازکی روی سطوح قالب ها باعث سهولت جدا سازی قالب از بتن می گردد . در ضمن روغن قالب بدلیل محلول بودن در آب ، حباب های سطحی در سطح بتن ایجاد نمی کند و از محاسن استفاده از روغن قالب نسبت به روغن سوخته یا گونه های متفرقه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
سهولت حرکت حباب های هوا در مجاورت قالب و عدم تغییر رنگ بتن
روغن قالب بعد از باز نمودن قالب ها به سرعت از بین می رود
روغن قالب باعث عدم چسبندگی رنگ یا ملات های آب بنـدی و ترمیمی به بتـن نمی گردد