روغن قالب پایه آب

روش مصرف

ابتدا سطح قالب از هرگونه بتن قبلی و یا گردو غبار پاک شود . سپس میتوان برای آغشته کردن سطوح قالب به روغن  از پیستوله، قلم مو، غلطک و یا اسفنج استفاده کرد.

میزان مصرف

 هر لیتر روغن قالب بر پایه نفتی برای 10 تا 15  متر مربع سطح قالب کاربرد دارد.

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

روغن قالب بر پایه نفتی به منظورسهولت در رها سازی قالب مورد استفاده قرار می گیرد و مانع از چسبندگی بتن به قالب می شود.این روغن های شیمیایی، یک لایه بسیار نازک روی سطوح قالب ها تشکیل می دهند که باعث سهولت در جداسازی قالب از بتن می گردد.