اسپیسر فلت فیکس

میزان مصرف

روی سطوح نرم و فرو رونده :

میزان مصرف فاصله نگهدار سبک فلت فیکس 4 عدد در هر متر مربع می باشد .

روی فوم های یونولیت :

میزان مصرف 2 عدد در عرض فـوم و به فاصله 50 سانتیمتر از یکدیگر در طول فوم می باشد.

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

میلگرد گذاری روی سطوح نرم و فرو رونده، مانند سقف های پوشیده شده از یونولیت، همواره یکی از دغدغه های موجود برای مجریان محترم می باشد. زیرا اسپیسرهای کارگذاری شده برای این سطوح، معمولاً در اثر حرکت پرسنل و جابجایی مصالح و بتن ریزی، در سطح نرم و فرو رونده موجود فرو رفته و به این ترتیب پوشش یکپارچه زیر شبکه میلگردی رعایت نخواهد شد . لازم بذکر است کهعموماً روی سطوح پوشیده شده با یونولیت، از میلگردهای حرارتی که دارای قطر پایین هستند استفاده می شود. بدین منظور اسپیسر فلت فیکس، که قسمت بالای آن دقیقاً مشابه اسپیسر مینی فیکس است با تفاوت داشتن یک صفحه افقی در زیر اسپیسر، طراحی و تولید گردیده است. این قطعه روی سطح نرم و فرو رونده به اندازه کافی نشیمنگاه دارد وفرو نخواهد رفت . اسپیسر فلت فیکس قادر به جای دادن میلگرد تا قطر 16 درون شاخک های خود است و با توجه به ارتفاع، قادر به تحمل بار نقطه ای 25 تا 35 کیلوگرم می باشند.

هارد فیکس ها قادر به تحمل بار نقطه ای 350 تا 500 کیلوگرم می باشند و می توان با محاسبه وزن میلگردها و بارهای زنده و مرده موجود، با قرار دادن تعدادمناسب از اسپیسر هارد فیکس پوشش بتنی مناسب را برای میلگرد ایجاد نمود.