اسپیسر ویل فیکس

میزان مصرف

دیوار و سطوح عمودی با نیروی وارده نرمال از سوی قالب های بتن :

میزان مصرف 3 عدد در هر متــر مربع برای هـرطرف از سطـوح آرماتور بندی می باشد.

سطوح عمودی با قالب بندی ویژه و سنگین تر مانند قالب های تونل فرم :

میزان مصرف 4 تا 6 عدد در هر متــر مربع برای هر طرف دیوار می باشد.

ستون ها:

میزان استفاده در ستون ها تا ابعاد 50*50 حداقل 16 عـدد در هر ستون 3 متری می باشد (در هـر ضلع خاموت 2 عدد نصب شود و در هر ارتفاع 1/5 متر تکرار شود). چنانچه ابعاد ستون از 50 سانت بزرگتر باشد تعداد مصرف اسپیسر پلاستیکی ویل فیکس در یک ستون سه متری ممکن است تا 48 عددافزایش یابد.

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

تعیین کاور بتنی روی میلگردها در سطوح عمودی ، مانند سایر المان های سازه ای ضروری می باشد . بسیار دیده شده است که در دیوارها یا ستون های بتنی ،بخشی از بتن ریخته شده و میلگرد زنگ زده ، در فاصله کمی با سطح نمایان است. این مشکل به این دلیل است که پوشش بتنی برای میلگرد بصورت یکسان رعایت نشده و در مقاطعی میلگردها به سطح نزدیکتر شده اند و پوشش بتنی استاندارد روی میلگرد را فرا نگرفته است .به دلیل نفوذ عوامل محیطی مخرب به داخل بتن ، خوردگی میلگردها اتفاق افتاده و بر اساس این خوردگی میلگرد انبساط یافته و موجب تخریب مقطع بتنی شده است . برای ایجاد پوشش بتنی دقیق در سطوح عمودی، از اسپیسر های دایره ای شکل که به نامهای اسپیسر ویل فیکس ، اسپیسر خورشیدی یا اسپیسر چرخی شناخته شده است استفاده می شود.

فاصله نگهدار پلاستیکی ویل فیکس مخصوص استفاده در سطوح عمودی مانند دیوار ها ، ستون ها ، مقاطع مدور و . . . در بتن های در جا یا پیش ساخته، به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد . ویل فیکس ها مطابق استاندارد BSI 7973 طراحی و تولید شده اند که بتوانند در مقابل بتن سیال، مانعی ایجاد نکنند . ویل فیکس ها دارای قفل کن بسیار قوی در مرکز خود، برای گرفتن میلگرد می باشند. وجود شاخک ها در اطراف ویل فیکس ها موجب می شود تا در برابر ویبره و ارتعاش شدیدی که در هنگام بتن ریزی انجام می شود ، اثری از آن بر روی سطح بتن به جا نماند و مانع نفوذ یون های کلر ، سولفات ها ، اسید ها و عوامل مخرب به داخل بتن شوند . استفاده از ویل فیکس در سطوح عمودی این مزیت را ایجاد می کند که شبکه های میلگردی نسبت به قالب کاملاً موازی قرار گیرد و از پیچیدگی آرماتور داخل قالب جلوگیری می کند . توان باربری ویل فیکس ها با توجه به قطر و سایز میلگرد خور متفاوت است و بسته به سایز اسپیسر طراحی خاصی برای جای دادن میلگرد با قطر مناسب در نظر گرفته شده است.