کاشی تراز

میزان مصرف

میزان استفاده کاشی تراز با توجه به ابعاد کاشی یا سرامیک تعیین می شود برای کاشی های تا 30 cm در هرضلع کاشی 1 عدد کاشی تراز و برای کاشی های 30 cm به بالا 2 عدد در هر ضلع استفاده می شود .

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

کاشی تراز محصولی منحصر به فرد و کارآمد می باشد که از دوقطعه کلیپس و گوه تشکیل شده است و برای هم تراز کردن کاشی و سرامیک در هنگام نصب بسیار کاربردی و مفید می باشد. لبه کلیپس یا مادگی قبل از جاگذاری کاشی یا سرامیک زیر لبه دو کاشی قرار می گیرد و با قرارگیری گوه با آچار مخصوص باعث همتراز شدن کاشی و سرامیک نسبت به یکدیگر می شوند . کاشی تراز علاوه بر هم تراز کردن کاشی و سرامیک فاصله یکنواختی بین کاشی و سرامیک ها ایجاد می کند تا زیبایی و یکنواختی بیشتری داشته باشند .