گروت اپوکسی

روش مصرف

  • آماده سازی مقاطع گروت ریزی :
   • کلیه سطوح مورد نظر برای اجرای گروت اپوکسی باید عاری از هرگونه آلودگی و چربی و رنگ و … باشد.
   • در صورت وجود نقاط سست روی مقطع ، به روشهای مکانیکی برطرف شود
   • سطح زیر کار باید خشک و عاری از رطوبت باشد ( رطوبت موجود در بتن نیز کمتر از 6 درصد باشد)
   • توجه نمایید سطوحی که روی آنها قرار است گروت اپوکسی اجرا شود باید به گیرش نهایی 28 روزه رسیده باشد.
   • سطوح فلزی در تماس با ملات گروت اپوکسی باید چربی زدایی شود

   نکات :

   • آماده سازی سطوح در دمای کمتر از 5 درجه سانتیگراد و کمتر از 3 درجه سانتیگراد بالای شبنم نباید انجام شود.
   • آماده سازی در شرایط با رطوبت نسبی بیشتر از 75 درصد نباید انجام شود
   • در مورد فضاهای باز ، خارج از ساعات روز ، نباید آماده سازی سطح صورت پذیرد

   روش مصرف :

   • دو جزء مایع ( رزین و هاردنر) را توسط همزن برقی ( دریل + پره ) به مدت 1 دقیقه ترکیب نمایید
   • جزء پودری را آرام آرام ( در مدت زمان حدود یک دقیقه ) به محلول مایع اضافه نمایید و همزمان توسط همزن برقی میکس نمایید تا مخلوطی همگن و یکنواخت حاصل شود.
   • ملات گروت اپوکسی حاصل را با ارتفاع مناسب و بصورت پیوسته از یک طرف بریزید . چنانچه سطح مقطع بزرگ و طولانی است کمی ارتفاع ریزش را افزایش دهید تا فشار ریزش افزایش یابد و گروت راحت تر نقاط دور دست را پر کند.

   نکات :

   • اجرای گروت اپوکسی حداکثر تا 15 دقیقه پس از میکس انجام شود
   • همیشه مقداری از اجزای گروت اپوکسی را ترکیب نمایید که در همان دقایق اولیه مورد استفاده قرار گیرد.
   • دقت شود در شرایط آب و هوای گرم ، دمای اجزای اختلاط قبل از ترکیب بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد حفظ شود
   • همیشه اجزای گروت اپوکسی را نسبت مساوی ( مطابق بسته بندی ) ترکیب نمایید
   • هرگز حلال و یا سایر مواد اضافی را جهت رقیق سازی به اجزای اختلاط گروت اپوکسی اضافه نکنید.

میزان مصرف

میزان مصرف گروت اپوکسی (3 جزئی )

گروت ریزی زیر بیس پلیت ها :

با اندازه گیری حجم مقطع مورد نظر و دانستن وزن مخصوص قابل محاسبه است

کاشت میلگرد :

با کاستن حجم میلگردی که کارگذاری می شود از حجم سوراخی که بدین منظور حفر شده است، حجم ناحیه گروت ریزی به دست می آید و با ضرب این مقدار در وزن مخصوص ، میزان مصرف قابل محاسبه است.

گروت اپوکسی

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

شرح گروت اپوکسی (3 جزئی )

استفاده از ملات ها و بتن های ساختمانی معمولی برای نصب و ثابت سازی ماشین آلات صنعتی و تجهیزات عظیم مهندسی جوابگو نمی باشد . جهت نصب و تثبیت سازه های سنگین ، پارامتر هایی مانند مقاومت فشاری ، خمشی و کششی ، بسیار حائز اهمیت است . زیرا این گونه سازه ها ، نیروهای فشاری زیادی را به تکیه گاهها از نظر فشاری و کششی و خمشی وارد می کنند که این پارامترها هنگام نصب و تثبیت تجهیزات و ماشین آلات متحرک و دارای لرزش شدید دینامیکی ( مانند پرسهای ضربه ای ، گیوتین و … ) به وفور مشاهده می شود. لذا ملات های عادی قادر به تحول چنین نیروهایی نیستند و لازم است که برای اینگونه سازه ها از ملات گروت اپوکسی استفاده شود . گروت اپوکسی ملاتی است 3 جزئی و فاقد روانی ، که برای کار در سطوح افقی و عمودی و بالاسری مناسب است .و به وفور برای نصب و تثبیت تجهیزات صنعتی و ماشین آلات سنگین مورد استفاده قرار می گیرد . از این محصول به عنوان ملات مقاوم در برابر اسیدها و مواد شیمیایی نیز استفاده می شود . ضمن اینکه علاوه بر مقاومت های مکانیکی بسیار زیاد از نظـر شیمیایی نیـز در برابر بسیاری از مواد ماننــد روغن ، گریس ، نفت ، نمک ها ، اسید ها ، قلیاها و بسیاری از مواد خورنده پایدار است . ملات گروت اپوکسی فاقد جمع شدگی است و چسبندگی بسیار خوبی به بتن دارد .