روان کننده آب بند بتن

روش مصرف

1 – مقدار روان کننده آب بند محاسبه شده با توجه به عیار بتن ، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود . افزودنی رقیق شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود .

2 – این محصول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و پس از میکس کامل ، بتن ریزی انجام شود . پیشنهاد می شود به ازای هر متر مکعب بتن ، حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

3 – روان کننده آب بند را می توان در هنگام تولید بتن به بچینگ و یا تراک میکسر اضافه نمود.

توجه گردد ماده افزودنی روان کننده آب بند مستقیم روی سیمان خشک ریخته نشود .

میزان مصرف

میزان مصرف دقیق ماده افزودنی روان کننده آب بند با توجه به انجام آزمایشات دقیق کارگاهی و شرایط آب و هوایی و نوع مصالح مصرفی مشخص می شود . بهترین محدوده مصـرف این محصـول بین 1/5 تا 2 درصــد وزن سیمان مصرفی در بتــن می باشد. مصرف بیش از حد معمول محصول روان کننده آب بند مجاز نمی باشد و پیشنهاد می شود در صورت لزوم با کارشناسان شرکت شیمیایی بتن پلاست مشاوره نمایید .

روان کننده آب بند بتن

made in iran
www.zorlushimi.com

شرح

روان کننده آب بند نوعی ماده افزودنی بتن دو منظوره می باشد . این محصول بر پایه روان سازها و مواد آب بند کننده، فرموله و تولید شده است. روان کننده آب بند علاوه بر توانایی روانسازی و افزایش کارایی بتــن ، قابلیت کاهش مقدار نفوذ پذیری و جذب آب بتــن را نیز دارا می باشد . بنابراین می توانــد یکی از انتخاب ها برای افزایش کارایی ، روانی و آب بند بتن باشد . این محصول با کاهش نسبت آب به سیمان در مخلوط بتنی، موجب افزایش مقاومت بتن در سنین اولیه خواهد شد . همچنین ماده افزودنی روان کننده آب بند، بتن را از خطر آب انداختگی و جدا شدگی سنگدانه ها محافظت خواهد نمود.